ลื่อน 3 เจ้าคุณอเมริกา !

 

ชั้นราช 2 ชั้นเทพ 1

 

หลวงตาชี-หลวงพ่อวิเชียร-เจ้าคุณประเสริฐ

 

 

 

พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)

วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี รัฐแมรี่แลนด์

 

 

 

 

 

ซ้าย : พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ขวา : พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ มหาเถรสมาคม ได้ผ่านบัญชีสมณศักดิ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม 2557) โดยมีพระมหาเถระในสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 รูป ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ด้วย ได้แก่

 

1. พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี พระมหาเถระอาวุโสสูงสุดในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี รัฐแมรี่แลนด์ ได้รับเลื่อนเป็น "พระราชมงคลรังษี"

 

2. พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) เจ้าอาวาสวัดไทย ลอสแองเจลิส (วัดไทยแอลเอ) รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับเลื่อนเป็น "พระเทพมงคลวิเทศ"

 

3. พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย (เบย์แอเรีย) ได้รับเลื่อนเป็น "พระราชธรรมวิเทศ"

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
3 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264