3 เจ้าคุณใหม่ ใน USA. !

 

 

วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า

 

 

 

 

 

จากซ้ายไปขวา

 

พระครูสมบุญ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

พระครูมงคล วัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน

พระครูวินัย วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า

 

 

ข่าววงในแจ้งว่า ปีนี้ มีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคุณใหม่ จำนวน 3 รูป ด้วยกัน ได้แก่

 

1. พระครูวิเทศพรหมคุณ (วินัย ปุญฺญญาโณ) เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า อดีตเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย ได้รับแต่งตั้งเป็น พระวิเทศพรหมคุณ

2. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้รับแต่งตั้งเป็น พระวิเทศภาวนาจารย์

3. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (มงคล มงฺคโล) หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรแฮม รัฐแมสซาจูเสตส์ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระภาวนาวชิรวิเทศ

 

นอกจากนั้น ยังทราบมาว่า มีพระธรรมทูตได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นชั้นเทพ ชั้นราช อีกอย่างละ 1 รูป และยังมีพระครูสัญญาบัตรอีกหลายรูป

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
3 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264