เตือนสติ !

 

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ส่งหนังสือเตือนเจ้าคุณเหนาะ

อย่าทะเลาะกัน มันอายเขา

 

 

 

 

พระราชพุทธิวิเทศ
(ประชัน ชุตินฺธโร)
วัดพุทธวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
3 กันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264