หลุดกฐิน !

 

 

เจ้าคุณเสนาะ "ไม่กล้า" รับกฐินหลวง

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดสระเกศเป็นปีแรก

 

 

  

 

 

เฟสบุ๊คคู่อริเจ้าคุณเสนาะรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. มีพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ นับเป็นปีแรกที่ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6) ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ สืบต่อจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว เจ้าอาวาสวัดสระเกศจะเป็นผู้ครองกฐินเอง

 

แต่ในปีนี้ กลับปรากฏว่า พระพรหมสุธี หรือเจ้าคุณเสนาะ ไม่ได้เป็นองค์ครองกฐินพระราชทาน โดยได้ให้ พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย สุรชโย) เป็นองค์ครองแทน

 

สาเหตุที่เจ้าคุณเสนาะไม่ได้รับกฐินในปีแรกนี้ ก็เพราะเจ้าคุณเสนาะยังมีมลทินติดตัว เรื่องที่ถูกร้องเรียนหลายคดี และทางมหาเถรสมาคมได้ตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งกระบวนการยังไม่สิ้นสุด หากจะรับกฐินล่วงหน้าไปก่อน แล้วภายหลังเกิดมีคำพิพากษาว่า "ผิดจริง" ก็จะเป็นการไม่เหมาะสม กระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่วัดสระเกศดันทุรังให้ "ผู้ต้องอธิกรณ์" รับกฐินพระราชทาน ดังนั้น เจ้าคุณเสนาะจึงไม่สามารถรับเป็นองค์ครองกฐินในปีแรกของการเป็นเจ้าอาวาสได้

 

อีกกระแสหนึ่งนั้นระบุว่า พระวัดสระเกศจำนวนครึ่งวัด เตรียมตัวประท้วงการรับกฐินของเจ้าคุณเสนาะ หมายถึงว่า อาจจะมีการ "คัดค้าน" ในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ ไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าคุณเสนาะจะเป็นผู้ครองกฐินพระราชทานในปีนี้ ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริง ก็จะยิ่งเสียหายแก่วัดสระเกศ ซึ่งเป็นพระอารามหลวง แบบว่าเสียหายไปหลายร้อยปี คุณงามความดีที่เคยสั่งสมมานับตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถร) ก็จะไม่เหลือเลย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน พระพรหมสุธี จึงยินยอม "ไม่รับครองกฐิน" ดังกล่าว

 

ก็ต้องถือว่า เป็นอีกหนึ่งในวิบากกรรมของพระพรหมสุธี เมื่อเริ่มขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ก็ถูกมรสุมซัดกระหน่ำโอนเอน จนกระทั่งต้องหลุดจากกฐินพระราชทานไปในปีแรกของชีวิตการเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคณะสงฆ์ไทย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
2
1 ตุลาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264