ยังไม่ยุติ !

 

 

สุวพันธุ์ระบุความคืบหน้า พรบ.คุ้มครองพุทธศาสนา

 

แปลว่า ยังไปไม่ถึงไหน

 

เพราะมหาเถรก็ไม่เห็นทำอะไร

นอกจากแจกป้ายหมู่บ้านศีลห้า

และนั่งอ่านข่าวเจ้าคุณเสนาะเล่นนกเขา

 

 

 

 

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

ร่าง พรบ.คุ้มครองพุทธฯยังไม่ยุติ

 

วันนี้ (16 ต.ค.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ว่า ขณะนี้ พศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในร่างดังกล่าวอยู่ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ ซึ่งต้องให้มหาเถรสมาคม (มส.) มีส่วนช่วยพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคง เป็นที่ศรัทธาของประชาชนอยู่ได้ โดยที่รัฐบาลเห็นความสำคัญที่จะต้องช่วยกันผลักดัน

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบทกำหนดโทษที่คาดว่า ยังมีการพิจารณาความเหมาะสมกันอยู่ คือ มาตรา 30 เสพเมถุน หรือ อวดอุตริมนุสธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1-7ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา31 ผู้ใดเป็นผู้ร่วมกระทำผิด ตามมาตรา30ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน มาตรา 32 ผู้ใดให้หลักธรรมเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับมาตรา 33 -34 พระภิกษุ สามเณรใด ครอบครองสื่อวิดิทัศน์ หรือวัตถุลามกอนาจาร ดื่มสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอื่นใด จนไม่สามารถครองสติได้จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน1,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 35 พระภิกษุ สามเณรใด กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในบทบัญญัตินั้นๆ หนึ่งในสาม

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
17 ตุลาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264