หมดยุคนพรัตน์ !

 

ครม.ตั้ง "พนม ศรศิลป์" ผอ.สำนักพุทธฯคนใหม่

 

 

 

 

นายพนม ศรศิลป์

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" แทนนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ซึ่งเกษียนอายุราชการไป นับเป็น ผอ.สำนักพุทธฯ คนที่ 7

 

 

 

 

 

 

บ๊ายบาย นพรัตน์ !

 

 

ตลอดเวลาที่ คุณนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักพุทธฯ ที่ผ่านมานั้น ถือได้ว่า เป็น ผอ.สำนักพุทธฯ ที่ถูกเว็บไซต์ อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม วิจารณ์หนักที่สุด ทั้งนี้เพราะตำแหน่งนี้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทางเรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ จะได้กระทำไปเพราะอคตินั้นหามิได้

 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกระทำไปแล้ว จะไม่มีผลก็คงว่าไม่ได้ ดังนั้น หากสิ่งที่ เรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ได้วิพากษ์วิจารณ์คุณนพรัตน์ กระทบทั้งด้านหน้าที่การงานและส่วนตัว ทางเราก็ขออภัยและขออโหสิกรรมต่อคุณนพรัตน์มา ณ ที่นี้

ขอให้ คุณนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ ใช้ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสืบต่อไป

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264