องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง-พระราชินี

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธาน

 

 

เจ้าคุณเหลา (พระปัญญาพุทธิวิเทศ) วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร ประสานงาน พร้อมด้วยภาคี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และเสถียรธรรมสถาน ของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มหาเถรสมาคมและสำนักพุทธฯ สนับสนุนเต็มที่

 

 

 

 

 

 

พิธีสวดมนต์ภาวนามหาสมัยสูตร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

 

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่าย พิธีสวดมนต์ภาวนามหาสมัยสูตร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ร่วมกับวัดมหาธาตุ โดยความอุปถัมภ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม และสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ในโครงการสวดมนต์ภาวนามหาสมัยสูตร เพื่อทำให้เกิดสันติภาพ และความร่มเย็นกับแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การสวดมนต์ภาวนามหาสมัยสูตร คือพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วเหล่าเทพจะมาประชุมฟังกันมากที่สุด และเมื่อมีการสวดมหาสมัยสูตรที่ใด เทพเทวาในหมื่นจักรวาลจะมาประชุมกันฟังด้วยความชื่นชอบที่นั่น พร้อมอภิบาลรักษาผู้พร่ำมนต์ภาวนาให้อยู่เย็นเป็นสุข

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264