เจริญล่ะ !

 

 

ะแต่งคำเทศน์ "ศีลห้า" ให้เหมือนกันทั้งประเทศ

สมเด็จสมศักดิ์ออกไอเดีย

 

 

อืม..ก็ดูเอาเถิดฮะว่า "สติ-ปัญญา" ของกรรมการมหาเถรสมาคม ระดับสมเด็จพระราชาคณะนั้น "เริดหรู" เพียงใด สมัยพุทธกาลนั้น เมื่อมีพระภิกษุเข้าไปกราบทูลขอ "แต่งพุทธพจน์" ให้เป็นภาษาสันสกฤต แบบเดียวกันหมดทั่วทุกเมือง แต่ถูกพระพุทธองค์ทรงห้ามไว้ว่า "อย่าเลย เราอยากให้ใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่นแต่ละเมืองมากกว่า"

 

แต่ว่า วันนี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กำลังจะ "หักเหลี่ยมพระพุทธเจ้า" โดยการสร้างคัมภีร์ศีลห้าในภาคภาษาไทย แล้วเอาไปยัดเยียดให้พระทุกหัวเมืองใช้สอนญาติโยม แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่า "ธรรมะเผด็จการ" เพราะใช้อำนาจเป็นตัวบงการ น่าจะช่วยอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง เพราะทุกวันนี้ก็ถูกธรรมกายรุกรานจนอ่อนแรงอยู่แล้ว มหาเถรสมาคมกลับซ้ำเติมด้วยการเอาการเมืองนำการศาสนา สวนทางพระนิพพานของพระบรมศาสดา ไม่น่าเชื่อ

 

แต่ว่าก็ว่าเถิด พระระดับสมเด็จฯเดี๋ยวนี้ ยังเข้าใจเรื่องศีลห้าน้อยกว่า "หลวงพ่อคูณ" เสียอีกนะ เพราะไม่รู้จะสอนยังไงถึงจะให้คนไทยรักษาศีลห้า แต่ว่า "หลวงพ่อคูณ" ท่านฉลาด มีอุบายวิธีดีเลิศ ด้วยการ "สร้างตะกรุดแจก" ก่อนจะให้ตะกรุดนั้นก็ต้องให้ผู้รับให้คำมั่นสัญญาว่า "จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะไม่ด่าแม่ด่าพ่อ ไม่ลักเล็กขโมยน้อย และไม่เล่นชู้ลูกเมียใคร ไม่งั้นไม่ให้" พอศิษย์รับเป็นสัตย์แล้วจึงค่อยให้เข้าร่วมพิธี แถมยังต้องติดตามพฤติกรรมให้มาร่วมงานวันครูในทุกๆ ปีอีกด้วย นี่คือวิธีสร้างคนดีโดยกุศโลบายอันแยบยล ไม่ต้องท่องศีลห้าให้คนฟังเขาเบื่อ เห็นแล้วก็อยากจะนิมนต์หลวงพ่อคูณมาเป็นสังฆราชเหลือเกิน เพราะใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่มารับตะกรุดของหลวงพ่อคูณ แต่ชาวต่างชาติก็มาหลายสิบประเทศ และมาตั้งนานหลายสิบปีแล้ว ตั้งแต่สมัย "บิ๊กตู่-ประธาน คสช." ยังไม่จบ ม.ปลายด้วยซ้ำ

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโมป.ธ.
9 Ph.D)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย มจร.
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม

 

เจ้าของไอเดีย "เทศน์ศีลห้าภาษาเดียว" ทั่วประเทศไทย
ต่อไปก็เชิญรับศีลห้าได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

 

 

 

สนองแต่งคำเทศน์ศีล 5 ให้พระสอนในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
       
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริให้คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นั้น
ขณะนี้ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ต่างตื่นตัวที่จะสนองดำริ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากศีล 5 จะช่วยสร้างสังคมให้สงบสุขได้ ดังนั้น ในส่วนของคณะสงฆ์กลาง ตนได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาค ดำเนินการแต่งคำเทศน์ศีล 5 ซึ่งมีเนื้อหา พร้อมวิธีการรักษาศีล 5 อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเทศน์ให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟัง เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
       
อาตมามอบให้เจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดำเนินการแต่งคำเทศน์ศีล 5 เพื่อให้พระสงฆ์ทั่วประเทศได้ใช้เทศน์อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจะเป็นการเสริมศักยภาพให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาตมาคาดว่า ในเร็วๆ นี้ คำเทศน์ที่ได้มอบหมายไปจะดำเนินการแล้วเสร็จ จากนั้นอาตมาจะนำคำเทศน์ศีล 5  เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อประกาศให้พระสงฆ์ใช้เทศน์เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อพุทธศาสนิกชน ที่จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้วย กรรมการ มส. กล่าว

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ
18 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264