ปลดเสนาะ !

 

 

 

ตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช

 

ดึงเจ้าคุณประยูรแจม

 

 

 

 

 

 

อำนาจที่หลุดมือ

 

 

อา..โบราณว่า "ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม" บอกแล้วไงว่า แต่แรกเมื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ "ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ยังคงหน้าที่อื่นๆ ไว้ตามเดิม โดยเฉพาะก็คือ "เลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" ซึ่งเป็นของ "พระพรหมสุธี" มาแต่เดิม วัดปากน้ำเกรงใจไม่กล้าขอคืน จุดนี้คือสิ่งที่ทำให้เจ้าคุณเสนาะ "เหิมเกริม" ใช้อำนาจหน้าที่เหมือนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเสียเอง ในการเดินทางมาสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมานั้น เจ้าคุณเสนาะทำตัวยังกะพระสังฆราช เที่ยวไปให้คำมั่นสัญญาแก่พระหลายวัดว่า "จะได้เป็นเจ้าคุณ" บ้าง "จะได้เลื่อนชั้น" บ้าง โดยเฉพาะสายธรรมกาย พอกลับไปถึงเมืองไทยก็ใส่ชื่อเข้าไปในมหาเถรสมาคม จนโผพระราชาคณะออกมาแบบทุเรศที่สุดในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย เพราะวัดพระธรรมกายได้สาย "วิปัสสนา" มากมายถึง 3 รูปด้วยกัน โดยทำเนียนเป็นสายต่างประเทศ ซึ่งความจริงก็อยู่ที่วัดพระธรรมกายปทุมธานีที่เดียวเท่านั้น โดยตามระเบียบมหาเถรสมาคมนั้น วัดหนึ่งๆ จะมีเจ้าคุณสายวิปัสสนาได้ไม่เกิน 1 รูป แต่ถ้าโผนี้ผ่าน วัดพระธรรมกายจะมีเจ้าคุณสายวิปัสสนามากมายถึง 5 รูปด้วยกัน รวมทั้งท่านธัมมชโยเจ้าอาวาสและท่านทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสด้วย เมื่อมีการประกาศโผเจ้าคุณออกมา ก็ตกเป็นที่ครหานินทาของพระสงฆ์ไทยทั้งประเทศ ว่ามหาเถรสมาคมถูกธรรมกายยึดไปแล้วหรือ และทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาตีปลาหน้าไซว่า "ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ" เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นกัน

 

วันนี้ วัดปากน้ำได้ที เมื่อเจ้าคุณเสนาะเหยียบชายสบงล้มลงเอง เพราะหน้ามืดไปสั่งปลดพระพรหมสิทธิเข้า จนเกิดการไม่ยอมรับของพระเณรในวัดสระเกศเกินครึ่ง วัดปากน้ำจึงอาศัยจังหวะนี้ "ดึงอำนาจ" มาจากวัดสระเกศ แต่เพื่อให้ดูดี จึงทำพิธี "ตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" ขึ้นมา ทั้งๆ ที่สมเด็จวัดปากน้ำเข้ารับตำแหน่งนานเกือบปีแล้ว แต่ทำไมถึงเพิ่งจะมาตั้งในวันนี้ และผู้ที่เข้ารับตำแหน่งก็มิใช่ใครอื่น ก็คือ เจ้าคุณสุชาติ-พระพรหมโมลี ก้นกุฏิสมเด็จวัดปากน้ำ และเจ้าคุณประชัน-พระราชสุตาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือองค์เดิมนั่นเอง แบบว่าดึงงานเลขามหาเถรสมาคมมาไว้ในวัดปากน้ำเต็มตัว

 

สำหรับท่าน "เจ้าคุณประยูร-พระพรหมบัณฑิต" นั้น ก็เป็นเพียง "ไม้ประดับ" ที่วัดปากน้ำดึงมาแซมแจกันให้สวยงาม เท่านั้นเอง ได้เจ้าคุณประยูรมาก็เหมือนได้ "มหาจุฬาฯ" มาเสริมทัพวัดปากน้ำให้เกรียงไกร ไม่ต้องถูกครหาว่าเป็นลูกไล่ให้ธัมมชโย แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องขอบใจเจ้าคุณเสนาะ ที่ให้โอกาสแก่วัดปากน้ำได้ทำงานเต็มๆ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thanksgiving นี่คือสุดยอดของกลยุทธ์ "พลิกวิกฤตเป็นโอกาส" ของวัดปากน้ำ !

 

 

 

 

 

พระพรหมโมลีและพระพรหมบัณฑิต
เข้ารับตราตั้งเลขานุการ
-รองเลขาฯผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:30 น.

(ภาพจาก มจร.นิวส์)

 

 

ตั้งคณะเลขาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ห้องประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)พุทธมณฑล จ.นครปฐม  นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุม มส. ว่า ที่ประชุมมส. ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะเลขานุการ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธาน พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส เป็นรองประธาน พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำฯ พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำฯ และพระมหาศาสนมุนี วัดปากน้ำฯ โดยให้คณะเลขานุการฯมีอำนาจหน้าที่ในการสนองงาน กลั่นกรองงาน และเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ และประกาศ ของมหาเถรสมาคม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

ที่มา : คมชัดลึก
11 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264