ช้างคายอ้อย !

ธัมมชโยยอมคืนเงินคลองจั่น 500 ล้านบาท

ไม่งั้นโดนฟ้องข้อหาปาราชิกฐานรับของโจร

 

 

 

 

 

 

อา..เหลือเชื่อนะว่าเรื่องพิลึกกึกกือเช่นนี้จะมีในโลก ใครๆ ก็รู้ว่าวัดพระธรรมกาย "โคตรรวย" แค่ไหน หล่อหลวงพ่อสดทองคำหนักเป็นตันๆ แจกจ่ายไปหลายองค์ กำลังจะหล่อมหาอุบาสิกาขนนกยูงอีกองค์ คิวต่อไปก็หล่อ "หลวงพ่อธัมมชโย-หลวงพ่อทัตตชีโว" จนพระทองคำล้นสภาธรรมกาย ส่วนโครงการอะไรอีกสารพัดนั้นก็ยิ่งใหญ่ "ที่สุดในโลก" แบบว่าวันนี้ธรรมกายสามารถยึดครอง "ประเทศไทย" และประเทศใกล้เคียง อาทิ พม่าไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว กำลังจะรุกตลาดการศาสนาแข่งกับวาติกันอีกต่างหาก ล่าสุดก็สามารถ "ส่งพระลูกวัดพระธรรมกาย" เข้าไปรับพัดเป็นเจ้าคุณจากสำนักพระราชวังได้ถึง 4 พระหน่อ แถมเป็นสายวิปัสสนาอีกต่างหาก ดังนั้น เรื่องเงินร้อยล้านพันล้านธรรมกายแทบไม่ได้ใส่ใจจะนับด้วยซ้ำไป

 

แต่ใครจะเชื่อว่า ช้างตัวใหญ่ระดับธัมมชโย ซึ่งมีที่ปรึกษาเป็นถึงระดับ "ราชบัณฑิต" และมีศิษย์เอกเป็นถึง "ซีอีโอแอ๊ปเปิ้ล" ในปรโลก จะต้องมาตายน้ำตื้นเพราะเงินคลองจั่นแค่ 500 ล้านบาท ให้เป็นที่ระคายเคืองในหัวใจพ่อใหญ่ธัมมชโย ซึ่งก็คงไม่ใช่อื่นไกล นอกจาก "กรรม" ที่ทำเอาไว้นั่นเอง ชิตัง เม !

 

 

 

 

จากกรณีวิกฤติปัญหาทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งนำโดย นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ได้เข้ามาฟื้นฟูกิจการและทำความเข้าใจกับบรรดาสมาชิกและเจ้าหนี้ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 น.ส.นวลฉวี เกตุวัฒนเวสน์ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น รวบรวมรายชื่อสมาชิกกว่า 300 ราย ทำหนังสือร้องเรียน 5 หน่วยงาน อาทิ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พล.อ. ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากนั้นวันที่ 27 ตุลาคม 2557 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ตามคำร้องขอของคณะกรรมาธิการ

 

ล่าสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สอบถามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นหลายประเด็น อาทิ ความคืบหน้าในการดำเนินคดีเอาผิดกับอดีตผู้บริหารฐานฉ้อโกงประชาชน, การทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอต่อศาลล้มละลาย และการจัดหาเม็ดเงินใหม่มาใช้ฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

 

แหล่งข่าวจากคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการรับฟังรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สรุป แผนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มีหลายแนวทาง แต่ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของแผนฯ ประการแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นต้องได้รับการจัดสรรเม็ดเงินใหม่เข้ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะในระยะสั้น ขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมีปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน 200 ล้านบาท แต่ติดปัญหาระเบียบกองทุนฯ กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการฯ ทั้ง 15 คน ต้องร่วมลงนามในสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีคณะกรรมการคนใดกล้าลงนาม

 

แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่า จะนำหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมูลค่า 1,500 ล้านบาท มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนบุคคลค้ำประกัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ไม่ขัดข้อง และจะยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นระเบียบการกู้เงินดังกล่าวเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 

ส่วนแหล่งเงินที่จะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการในระยะปานกลางและระยะยาววงเงิน 5,000 ล้านบาทนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่าขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการตอบรับจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะให้การสนับสนุนเงินกู้แก้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเสนอรัฐบาลขอตั้งงบประมาณมาชำระค่าดอกเบี้ยแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเป็นระยะเวลา 3 ปี ทางคณะกรรมการดำเนินการฯ จึงขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงต่อศาลล้มละลายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ด้วย

 

ในส่วนของการดำเนินคดีเอาผิดกับอดีตผู้บริหารสหกรณ์และพวก คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ให้ทนายความดำเนินคดีฟ้องร้องคดีอาญาและแพ่งในชั้นศาลแล้ว 5 คดี ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดติดตามทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ถูกยักยอกกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด โดยคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ให้ทนายความดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร (อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น) และพวก ฐานยักยอกไป 3 คดี รวมทุนทรัพย์ที่ส่งฟ้อง 16,980 ล้านบาท และส่งฟ้องศาลคดีบริจาคเงินให้วัดธรรมกาย 2 คดี รวมทุนทรัพย์ที่ส่งฟ้อง 937 ล้านบาท โดยเงินดังกล่าวส่วนหนึ่งเข้าบัญชีมูลนิธิวัดธรรมกาย และอีกส่วนหนึ่งเข้าบัญชีส่วนบุคคล (พระ) ซึ่งทางวัดธรรมกายอ้างว่า วัดธรรมกายเปิดรับบริจาคเงินโดยสุจริต ไม่ทราบว่าเงินที่รับบริจาคเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ให้ทนายความต่อสู้คดี โดยเน้นที่มาของเงินบริจาค เป็นเงินที่ไม่ถูกกฎหมาย และควรจะคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์จำนวนมากเดือดร้อนมาก โดยศาลนัดไกล่เกลี่ยรอบแรกวันที่ 19 มกราคม 2558 แต่ระหว่างนี้ก็มีการเจรจากันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งคดีมีแนวโน้มว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับเงินคืนจากวัดธรรมกายประมาณ 500 ล้านบาท เฉพาะเงินบริจาคที่โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคล

 

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสหกรณ์มีปัญหาขาดสภาพคล่องเกิดขึ้นอีกในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ ที่มี พล.ร.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานฯ ทำการศึกษาข้อเท็จเกี่ยวกับสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ

 

 

 

ที่มา : ไทยพับลิกา-พันทิป
8 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264