ด่วนจี๋ ไปรษณีย์จ๋า !

 

พระมหาวินัยส่งเมล์ด่วนจากไทย

 

ชี้แจงกรณีไปงานกฐินอุบล

"ผมเปล่าเลือกข้าง แต่ผมเลือกทั้งสองข้าง"

เข้าใจตรงกันนะ

 

 

 

 

 

เย็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตามเวลาฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาเช้าวันที่ 7 ของประเทศไทย อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ได้รับเมล์ด่วนจากประเทศไทย โดยท่านพระครูวิเทศพรหมคุณ หรือพระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า ขอชี้แจงกรณีที่เว็บไซต์แห่งนี้ได้เสนอข่าวการไปร่วมงานกฐินสามัคคี ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีพระพรหมสิทธิ หรือเจ้าคุณธงชัย วัดสระเกศ เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธาน โดยทางอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ได้วิจารณ์ว่า "เป็นการเลือกข้างของพระมหาวินัย" นั้น

 

ทางพระมหาวินัยได้ชี้แจงว่า ตนเองเคารพนับถือทั้งสองรูป คือ พระพรหมสุธี (เจ้าคุณเสนาะ) และพระพรหมสิทธิ (เจ้าคุณธงชัย) ไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่ง แต่เลือกที่จะอยู่ข้างวัดสระเกศว่างั้น

 

 

ส่วนการเดินทางไปร่วมงานกฐินนั้นก็เป็นเหตุบังเอิญไปพบกัน มิได้ไปด้วยกัน และมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ตามอีเมล์ด้านล่างนี้ แต่ว่าอีเมล์ฉบับนี้ส่งมาจากกุฏิไหนในวัดสระเกศ พระมหาวินัยท่านมิได้แจ้ง เจ้าคุณเสนาะ-เจ้าคุณธงชัย และบรรดาพระภิกษุสามเณรในสายวัดสระเกศ ได้อ่านแล้วก็ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้นะครับ

 

 

 

 

วัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร
6  พฤศจิกายน  2557

เรียน  อาจารย์พระมหานรินทร์ ที่นับถือ

 

ตามที่อาจารย์ได้ลงข้อความว่า พระสายวัดสระเกศทยอยเลือกข้าง พระมหาวินัยออกตัวก่อนเพื่อน เดินตามเจ้าคุณธงชัยไปอุบล หวังว่าคงไม่ฟังเพลงช้ำรักจากอุบลนะ อิอิ ดังรายละเอียดใน Alittlebuddha นั้น

 

ผมจำเป็นต้องชี้แจง มิเช่นนั้นคนที่ไม่เข้าใจจะเกิดความปริวิตกเกินไปอีก ดูจะไม่งามมากขึ้น  ความจริงแล้ว ผมมีความเคารพในพระเดชพระคุณผู้เป็นพี่ทั้งสองอยู่อย่างไม่เคยเสื่อมคลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คงไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรผมได้

 

กรณีที่ผมเดินทางไปในงานทอดกฐินสามัคคีที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้น แน่นอนว่าผมไปร่วมงานจริง ดังภาพที่ปรากฏ โดยคณะญาติโยมที่คุ้นเคยพากันไป ส่วนตัวผมไปสถานที่นี้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระพรหมกวี  ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิสังฆพัฒนาของที่นี้อยู่แล้ว อีกประการหนึ่งต้องการไปดูแปลนหรือโครงสร้างของอาคารรอบสระ เป็นอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งคุณโยมท่านหนึ่งในมูลนิธิพรหมคุณารามเป็นผู้ดำเนินการ ฉะนั้น ผมจึงร่วมรับรู้ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมรอบสระของศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 มาแต่เริ่มต้น  หากมีเวลาก็ต้องการไปเยี่ยมญาติโยมที่รู้จักในจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

 

ฉะนั้น การเดินทางไปอุบลราชธานีครั้งนี้ ไม่ได้ไปเพราะเลือกฝ่าย แต่ไปเพราะต้องการบุญจากการทอดกฐิน และดูงานจากการที่เคยมีส่วนร่วม

 

 

ผมจึงเรียนมาถวาย เพื่อเป็นความเข้าใจร่วมกัน  จะได้เกิดสันติสุขโดยถ้วนหน้านะครับ

 

นับถือ

(พระครูวิเทศพรหมคุณ)

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
6 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264