ยังรับแขกได้ !

 

สมเด็จวัดปากน้ำเปิดโรงพยาบาล

รับ "สรพงษ์ ชาตรี" เข้าถวายสักการะ

 

อา..แสดงว่าหลวงพ่อยังรับแขกได้ เพียงแต่ไม่รับที่วัดปากน้ำเท่านั้น ใครอยากจะนมัสการหลวงพ่อก็ไปได้เด้อ ที่โรงพยาบาลอะไรก็ไม่ทราบ เพราะท่านไม่ยอมบอกชื่อ แต่สรพงษ์รู้ได้อย่างไรก็สุดจะทำเนา เขาอาจจะมีการข่าวแม่นๆ ก็เป็นได้ ถึงได้รู้ว่าสมเด็จฯวัดปากน้ำท่านพำนักอยู่โรงพยาบาลไหน แถมยังสามารถฝ่าด่านหมอและพยาบาลเข้านมัสการท่านได้ ต้องขอแสดงความนับถือด้วยใจจริง

 

 

 

 

 

งดรับแขกที่วัดปากน้ำ - เปิดรับแขกที่โรงพยาบาล

 

 

 

 

 

สรพงษ์เข้านมัสการสมเด็จวัดปากน้ำที่โรงพยาบาล ?

 

 

นายกรีพงศ์ เทียมเศวต พธ.ด. (สรพงศ์ ชาตรี) ศิลปินแห่งชาติ-ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี พร้อมด้วยนางสาวดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยา และนางสาวภัทราภรณ์ ชัยมงคล นางสาวไทย 2533 เข้าถวายสักการะ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" ซึ่งอาพาธพักรักษาเลนส์ดวงตาที่โรงพยาบาล ศุกร์ 31 ตุลาคม 57 มจร.นิวส์ขอขอบคุณ Santi MahaSanti, สรพงศ์ ชาตรี ได้รับ พธ.ด.กิตติมศักดิ์ 2555

 

 

 

ที่มา : มจร. นิวส์
4 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264