สมเด็จวัดปากน้ำอาพาธ !

 

 

ติดป้ายประกาศ

"งดรับแขก 1 เดือน"

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากเฟสบุ๊ค วัดปากน้ำภาษีเจริญ รายงานว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (วรปุญฺโญมหาเถร) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต้องเข้ารับการรักษาเลนส์ดวงตา ซึ่งจะต้องพักฟื้นอีกระยะหนึ่ง จึงต้องงดภารกิจในการรับแขกเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ส่วนความคืบหน้านั้นทางวัดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

 

 

 

 

ข่าว : วัดปากน้ำ
1 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264