แก้ประวัติสังฆราช !

 

ส.ศิวลักษณ์วิพากษ์ประวัติอดีตพระสังฆราช

 

"ไม่มีมหาสา 18 ประโยค"

 

 

 

 

ส.ศิวลักษณ์ กูรูวงการพระ

 

 

อ้างพระบรมราชโองการ "ไม่มีมหาสา 18 ประโยค อย่างเป็นทางการ" มีแต่ประวัติบอกเล่า "กรรมการสอบเห็นเณรสาทำลับๆ ล่อๆ เลยโดนสั่งให้สอบใหม่" และสอบได้ 18 ประโยคจริงๆ แต่สอบได้ในตอนเป็นเณร มิใช่สึกแล้วกลับมาบวช-สอบใหม่ เหมือนใครต่อใครเล่า  แถมท้า ใครมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เอามายืนยัน จะถอนคำพูด

 

อุ๋ยตาย เรื่องใหญ่ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเชียวนะคะ เพราะว่า พระมหาสานั้น ถือว่าเป็นระดับซีเนียของธรรมยุต เพราะเป็นศิษย์ของพระภิกษุวชิรญาณ (สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) รุ่นแรก ที่ย้ายจากวัดราชาธิวาสไปอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังได้เป็นถึงสมเด็จพระสังฆราช และประวัติเรื่องนี้ นักเรียนบาลีก็รู้กันทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงเหมือนอาจารย์ ส.ศิวลักษณ์เล่าหรือไม่ ก็ไม่มีใครทราบ เพราะไม่มีใครเอาไปออกข้อสอบ อย่างไรก็ตาม ตามที่อาจารย์ ส. เล่าให้ฟังนั้น มันก็น่าฟัง เพราะท่านอ้างพระบรมราชโองการว่า "ให้พระอาจารย์สา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระสาสนโสภณ ที่พระราชาคณะ" ถามว่า วัดบวรนิเวศวิหาร มีประวัติอย่างเป็นทางการไหม ??

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ค ส.ศิวลักษณ์
31 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264