เปิดหนังสือรายงานตัว !

 

 

พระนิติภูมิ อภินิติโก

 

 

ถึง..พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

เล่นสำนวนโดนใจแม้ว

 

"อาตมาหวังว่า คสช.จะยึดอำนาจไว้ไม่นาน"

 

มิน่า คสช. ถึงต้องการตัวทั้งผ้าเหลือง

 

 

 

 

 

พระนิติภูมิ อภินิติโก

พระธรรมยุตหนึ่งเดียวที่ถูกคำสั่ง คสช. ให้รายงานตัว

 

 

 

 

 

จดหมายรายงานตัว

พระนิติภูมิ อภินิติโก วัดบวรนิเวศวิหาร

 

      
เจริญพร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท

ของสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร


       
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557 อาตมาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ นิติภูมิ ฉายา อภินิติโก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระวันรัตเป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชสุมนต์มุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชมุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
       
เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้ว อาตมาศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และเดินทางไปสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เพื่อบูชาสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตามมหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎก
       
อาตมาบรรพชาอุปสมบท วันที่ 7 ซึ่งเป็นห้วงเวลาก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 อันเป็นวันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดอำนาจการปกครองถึง 15 วัน
       
อาตมาเดินทางจากสาธารณรัฐอินเดียมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 19.35 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ข้อความแรกที่อาตมาได้รับในโทรศัพท์มือถือก็คือ มีปฏิวัติรัฐประหารอุบัติขึ้นในราชอาณาจักรไทยเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา อาตมาก็ปฏิบัติบำเพ็ญธรรมอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
       
อาตมามีหนังสือฉบับนี้เจริญพรถึงโยม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เพื่อขอเลื่อนการรายงานตัวออกไปก่อน หากมีเหตุจำเป็นอะไรที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องสอบสวนอาตมา อาตมาก็ขอว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่มาสอบอาตมาที่คณะเขียวบวร วัดบวรนิเวศวิหาร
       
นอกจากนี้ ในจดหมายยังระบุว่า อาตมาเคยรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนลาออกจากราชการมาดำเนินงานทางการเมือง อาตมาได้รับพระราชทานยศ ร้อยตำรวจเอก อาตมาใช้ยศพระราชทานนี้เสมอ และไม่ใคร่พอใจหากใครเรียกขานอาตมาในกิจธุระทางโลกว่านายนิติภูมิ นวรัตน์ แทนร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ ดังเช่นในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ซึ่งมีชื่อทางโลกของอาตมาในลำดับที่ 4 ว่า นายนิติภูมิ นวรัตน์ คำสั่งนี้ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่นเดียวกัน หากมีใครเอ่ยถึงโยม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าคือ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา อาตมาก็คิดว่าโยมคงจะไม่ชอบและคงจะเทอดทูน หวงแหน รักษา ยศพระราชทานเช่นเดียวกับอาตมา
       
ท้ายนี้ อาตมาหวังว่าการรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่นำโดยโยม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะใช้เวลาไม่นาน และในห้วงเวลาดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้นำความสงบ ความเจริญ มาสู่ประเทศชาติราชอาณาจักรไทย อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน


       
เจริญพร
       
พระอภินิติโก
คณะเขียวบวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
30 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ
31 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264