มอบแล้วจ้า !

 

 

มอบ มจร. เชียงใหม่ ให้ศิษย์ มมร. แล้ว

เตรียมขนของออกวัดสวนดอกไปป่าเหมี้ยง

 

 

 


 

 

พระราชสิงหวรมุนี

รักษาการรองอธิการบดี มจร. เชียงใหม่

 

 

พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.6 M.A.) เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี "มอบคำสั่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่" ให้แก่ พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ โสภโณ ศน.บ.) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามคำสั่งอธิการบดี มจร. ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมีพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ อดีตรองอธิการบดี มจร. วข. ชม. ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

การวางตัวบุคคลากร "คาบเกี่ยวสองสายพันธุ์ ระหว่าง มจร.-มมร." ครั้งนี้ ถือเป็นงานอันหนักอึ้งของรองอธิการบดีรูปใหม่ นอกเหนือจากสร้างความยอมรับจากศิษย์สาย มจร. เชียงใหม่แล้ว การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ก็ยังเป็นงานหลักที่ต้องรักษาไว้ ที่สำคัญก็คือ งานสร้างศูนย์การศึกษาใหม่ ขึ้นที่ตำบลป่าเหมี้ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ต้องใช้ทั้งเงินมหาศาลถึง 2,000 ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างอย่างน้อยก็ 5 ปี นี่หมายถึงว่า พระราชสิงหวรมุนี ถูกวางตัวให้เข้ามาทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ายจากวัดสวนดอกออกไปอยู่ที่ดอยสะเก็ด เหมือน มจร. ส่วนกลาง ที่ย้ายจากวัดมหาธาตุฯ ออกไปอยู่ที่วังน้อย อยุธยา ซึ่งต้องใช้สติปัญญาความสามารถทุ่มเททั้งชีวิต มันเป็นจังหวะที่ท้าทายมาก

 

ถ้าพระราชสิงหวรมุนี ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปต่อไป ก็คงพอช่วยได้ แต่ถ้าตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตกแก่พระเถระรูปอื่น ซึ่งคนละสาย งานนี้ก็ไม่แน่ใจว่า มจร. ป่าเหมี้ยง จะออกมาในรูปแบบใด คงจะเป็นป่าเหมี้ยงสมชื่อแน่ๆ เพราะอย่าลืมว่า มจร. และ มมร. ก็ล้วนแต่ใช้นโยบายบริหารแบบเดียวกัน นั่นคือ ผู้บริหารการศึกษากับเจ้าคณะผู้ปกครองเป็นคนเดียวกัน ถ้าหากว่าสองอย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างลงตัว การบริหาร มจร. ก็ราบรื่น แต่ถ้ามีเพียงวิชาการ ไม่มีอำนาจบริหารกิจการคณะสงฆ์ช่วยพยุงเอาไว้ ก็ไปไม่รอด พระครูบุญช่วย อดีตรองอธิการบดี มจร. เชียงใหม่ ที่ไร้บัลลังก์อยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะไม่มีตำแหน่งในทางการปกครองนั่นเอง หาใช่อื่นไกลไม่

 

 

 

ขอให้โชคดีครับ ท่านรองอธิการบดี มจร. รูปใหม่

 

 

 

 

 

ข่าว : มจร. นิวส์
30 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264