เข้ม !

 

เจ้าคุณสุชาติประกาศปลดครูสอนบาลี

 

2 ปี มีแต่ชื่อ แต่ไม่ยอมสอน

แบบนี้ถือว่าเอาเปรียบประชาชน

 

 

 

อา.. นานๆ ที พระพรหมโมลีจะออกนโยบายโดนใจโจ๋แบบนี้ เพราะรู้เห็นกันมานานแล้วว่า มีแต่ชื่อเบิกเงินเกินบัญชี แต่นักธรรม-บาลี ไม่มีคนสอน หรือคนหนึ่งสอนแต่อีกคนรับเงิน ก็พูดนินทากันอยู่แต่ในกำแพงวัดเท่านั้น (ตามวัฒนธรรมกดหัวของพระเณรไทย) วันนี้เลขาฯแม่กองบาลี ผู้มีอำนาจ ออกมาพูดแบบนี้ก็ดีแล้วครับ สนับสนุน แต่การให้ยาแรงแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อย เพราะค่าตอบแทน "ปีละหมื่นแปด" นั้น เฉลี่ยแล้วก็แค่เดือนละ 1,500 บาทเท่านั้น สำหรับครูสอนบาลีถือว่าขี้ปะติ๋ว เอาเงินเอาทองมาเป็นข้อแม้ ถ้าเขาหนีไปสอนอย่างอื่นกันหมด แล้วจะหาครูบาลีที่ไหนครับท่าน ดังนั้น ก็น่าจะมีมาตรการอื่นๆ เข้าไปช่วยเสริมและให้กำลังใจแก่ครูบาลีด้วย ว่าถ้าสอนอย่างสม่ำเสมอ จะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างไร จะได้เป็นเจ้าคุณเมื่อไหร่ มิใช่ได้แค่เงินปีละ 18,000 บาทเท่านั้น เพราะว่า ถ้าจะเปรียบเทียบแล้ว ตำแหน่งเลขานุการแม่กองบาลี ปีหนึ่งๆ ทำอะไรบ้าง ถึงได้บำเหน็จเป็นถึง "รองสมเด็จฯ" เพราะแค่ออกข้อสอบบาลีปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่กี่บรรทัด ก็ผิดทุกปี ถามครูบาลีวัดปากน้ำเขาดูสิครับว่าจริงหรือไม่ แต่ทำไมไม่เห็นมีใครลาออกเลย งงอ่ะ !

 

 

 

 

 

พระพรหมโมลี

(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

 

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้มีบทบาทสูงสุดในคณะสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบัน ยุคสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

ขู่ครูบาลี ไม่สอน 2 ปี จี้เจ้าสำนักปลดออก

 

 

วันนี้ (29 พ.ค.) พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวว่า จากการประชุมอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี รุ่นที่ 9  ที่วัดปากน้ำฯ ได้มีการหารือกับทางกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในการขอร่วมคัดเลือกครูสอนภาษาบาลีเข้ามาอบรม เนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็นหน้าที่ของกองพุทธศาสนศึกษามาโดยตลอด ประกอบกับสำนักงานแม่กองบาลีฯต้องการที่จะให้ครูบาลีที่ดำเนินการสอนจริง ได้มาเข้าอบรมอย่างทั่วถึง ซึ่งทางสำนักงานแม่กองบาลีฯจะมีข้อมูลว่า สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาใดที่มีจำนวนนักเรียนสอบบาลีได้ในแต่ละปี ซึ่งหากพบว่า ที่ใดมีนักเรียนสอบได้ แสดงว่าสำนักเรียน หรือสำนักศาสนศึกษาแห่งนั้น มีการเรียนการสอน และจะต้องมีครูบาลีด้วย

 

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า  ในขณะเดียวกันมีสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา จำนวนหนึ่งที่มีการเรียนการสอนบาลี แต่ครูสอนบาลียังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน  ดังนั้น สำนักงานแม่กองบาลีฯ ต้องการให้ครูที่สอนบาลีจริงๆได้เข้าอบรมนั้น เนื่องจากหากครูที่ผ่านการอบรม จะได้ขึ้นทะเบียนกับทางพศ.เป็นครูสอนภาษาบาลีแล้ว ยังจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อปี เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย ในส่วนของครูสอนบาลีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว หากพบว่าไม่มีการสอนเป็นเวลานาน 2 ปีขึ้นไป ทางสำนักงานแม่กองบาลีฯจะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา เพื่อขอให้พิจารณาออกจากการเป็นครูบาลี ซึ่งจะได้นำค่าตอบแทนไปมอบให้แก่ครูบาลีที่ดำเนินการสอนอย่างจริงจัง

 

การให้ปลดออกเป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมจากเหตุขาดการสอน เป็นไปตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.2555 หมวด 3 ข้อ 9 (4) ที่ระบุว่า ครูสอนพระปริยัติธรรมพ้นสภาพเมื่อ เจ้าคณะกรุงเทพฯ หรือเจ้าคณะจังหวัดให้ออก โดยการเสนอของเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าสำนักศาสนศึกษา นอกจากนี้ทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ ยังเตรียมหาแนวทางในการประกาศยกย่องสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ดีเด่น ให้มีความครอบคลุมมากขึ้นด้วย เช่น สำนักเรียนดีเด่นของเขตปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละหน สำนักเรียนที่มีผู้สอบได้ในทุกชั้นประโยคมากที่สุด เป็นต้นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าว

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์
30 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264