มอบแล้วค่ะ !

 

มอบ มจร.โคราช ให้รองอธิการรูปใหม่

 

 

ทันอกทันใจพระเดชพระคุณฯ

 

 

 

 

 

ภาพ : พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา มอบงานในตำแหน่ง "รักษาการรองอธิการบดีรูปใหม่" ให้แก่ พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ซึ่งลงนามโดยพระพรหมบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ใช้เวลาเพียง 3 วัน ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีน ถือว่าเป็นการ "ลงจากหลังเสือ" อย่างสง่างามของท่านเจ้าคุณณรงค์ นับจากนี้ไปก็เบาสบาย หมดห่วงแล้ว ห่วงก็แต่คนที่เข้ามาใหม่เท่านั้น ว่าจะนำพามหาวิทยาลัยไปทางใด หวังว่าคงไม่อับจนปัญญาถึงกับไปเอา "ศิษย์ มมร." มาเป็นรองอธิการบดี เหมือน มจร. เชียงใหม่ นะท่านวันชัยนะ

 

 

 


 

 

เพื่อมหาจุฬาฯของเรา

 

 

 

 

 

ชะยันโต โพธิยา มูเล ฯลฯ

 

 

 

 

กระผมขอสัญญาว่า จะพัฒนามหาจุฬาฯให้ก้าวไกลไปถึงโลกหน้า

 

 

 

พิธีรับมอบตำแหน่งรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

 

มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีต้อนรับ และมอบงานในตำแหน่ง "รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา" รูปใหม่แด่ พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.7, พ.ม., พธ.บ.) รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, เจ้าอาวาสวัดบึง อ.เมือง โคราช โดยมีพระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, พธ.บ., Ph.D., รศ.) อดีตรองอธิการบดี มจร.วข.นครราชสีมา เป็นประธาน 9 โมง อังคาร 27 พ.ค.57 ณ มจร.วข.นครราชสีมา

 

 

 

ข่าว : มจร. นิวส์
29 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264