สมัยที่ 5 !

 

 

พระพรหมบัณฑิตครอง "อธิการบดี มจร." อีกสมัย

รับตราตั้งเรียบร้อย สิริรวมแล้วก็แค่ 20 ปีเอง

 

 

 

 

 

ทำสำเร็จเกินเป้า ตั้งแต่สร้างศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ ในเขตอำเภอวังน้อย อยุธยา จัดการประชุมวิสาขบูชาโลก จนไทยได้รับเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และพระพรหมบัณฑิตได้เป็นประธาน มีรางวัล "ผู้นำพุทธโลกของธรรมกาย" การันตี สี่ปีต่อจากนี้ไป พระพุทธศาสนาไทยก็คงก้าวไกลไปจนพ้นขอบสุริยจักรวาล แต่เงิน 20 ล้าน บูรณะหอประชุมพุทธมณฑล ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ยังไม่มี ช่วยหน่อยสิครับท่านเจ้าคุณประยูร ผู้นำพุทธโลก ?

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ข่าวจาก มจร. รายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 มีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศาสตราจารย์ ป.ธ.9 Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค 2 กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 สมัย รวมเวลา 16 ปี ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 สมัย เป็นสมัยที่ 5

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย โดยไม่มีใครคัดค้าน เพราะพิจารณาเห็นว่า มีผลงานดีเด่นมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ ยากที่จะมีพระภิกษุรูปใดในประเทศไทยจะทำได้ จึงเห็นสมควรไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นผู้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ณ มจร. วังน้อย อยุธยา

 

 

 

ที่มา  : มจร. นิวส์
21 พฤษภาคม
2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264