มจร.-มมร. ชิดซ้าย !

 

ธัมมชโยตั้งตัวเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์

นั่งประสาทปริญญาบัตร ม.ธรรมกาย เอ้เต้

 

 

 

 

 

วัดพระธรรมกายนั้น เป็นวัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่เหนือคณะสงฆ์ไทย ทำนองอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ จึงไม่จำเป็นต้องนิมนต์ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ไปเป็นองค์ประสาทปริญญาบัตร ตามธรรมเนียมนิยม ปล่อยงานเด็กๆ แบบนั้นให้ มจร. - มมร. เขาจัดไปเถอะ ถวายสังฆทานปีละตั้ง 30,000 กว่าวัด ใครกล้าขัดก็ลองดูสิ แค่งดกิจนิมนต์ก็ร้องจะตายแล้วพระไทย ต่อไป นอกจากจะไม่นิมนต์ "สมเด็จพระสังฆราช" ไปเป็นองค์ประสาทปริญญาบัตรแล้ว ธัมมชโยก็อาจจะนิมนต์พระสังฆราชไทย ให้ไปนั่งสวด "ชะยันโต" ในงานวัดพระธรรมกายด้วย เพราะทุกวันนี้พระราชาคณะของไทยก็แทบไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับท่านธัมมชโย

 

 

 

งานประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมกาย

6 กรกฎาคม 2557

 

 

 
 

 

 

 

ที่มา  : DOU.US
20 พฤษภาคม
2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264