85 ปี จำนงค์ ทองประเสริฐ

มอบของรักที่สุดในชีวิตให้ มจร.

 

 

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน "วันจำนงค์ ทองประเสริฐ" เป็นปีที่ 12 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ป.ธ.9 M.A. ราชบัณฑิต ซึ่งเป็นทั้งนิสิตรุ่นแรกที่จบการศึกษาจาก มจร. และเป็นอาจารย์ผู้ทุ่มเทเสียสละให้แก่มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มาชั่วชีวิต จนเกษียนอายุลงเมื่อหลายปีก่อน

 

กระนั้นก็ตาม ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ มจร. เจริญก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ มีขุมทรัพย์มหาศาลที่หาได้ยาก นั่นคือหนังสือหายากจำนวนมาก ประมาณว่ากว่า 10,000 เล่ม ซึ่งได้สะสมมาตลอดชีวิต ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ได้ตั้งใจจะมอบให้เป็นสมบัติแก่ทาง มจร. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของพระภิกษุสามเณรตลอดจนถึงประชาชนชาวไทยทั่วไป ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระศาสนา ในโอกาสที่ตนเองมีอายุครบ 85 ปี

 

 

 

 

 

ในวันจำนงค์ทองประเสริฐปีนี้ มีพิธีเปิดห้องสมุด "ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ" และมอบถวายแก่มหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. อย่างเป็นทางการ ในงานยังมีกิจกรรมสำคัญอื่นๆ อีก อาทิเช่น การเสวนาปัญหาบ้านเมือง ผ่านมุมมองของนักการศาสนาใหญ่ในประเทศไทย 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม และการมอบรางวัล "จำนงค์ ทองประเสริฐ" ให้แก่บุคคลผู้มีเกียรติประวัติและผลงานดีเด่นในสังคม จำนวน 12 ท่านด้วยกัน มีศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ป.ธ.9 ราชบัณฑิต ซึ่งเป็นสามเณรนาคหลวงที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นรูปแรกในรัชกาลที่ 9 เป็นต้น

 

 

 

 

 

การมอบถวายหนังสือ "ที่รักที่สุดในชีวิต" ของศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ มจร. ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ รักและผูกพันมากที่สุด

 

 


 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
3 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264