ปลุกมหาเถร !

 

 

สำนักพระราชวังติงมหาเถรสมาคม

 

"ขอให้"

เข้มงวดกวดขันการขอพระบรมราชูปถัมภ์

อย่าปล่อยให้ขอกันง่ายๆ เหมือนที่ผ่านมา

 

 

โดยเฉพาะโครงการสร้างพระพุทธรูป-รูปพระเกจิ "ใหญ่-ที่สุดในโลก"  เช่นหลวงพ่อทวดเชียงใหม่ พระแก้วมรกต ของเณรคำ ที่ศรีสะเกษ เป็นต้น ตอนที่กำลังดังก็ไม่มีใครกล้าแตะต้อง แต่พอเกิดเรื่องฉาวขึ้นมา แตะตรงไหนก็ผิดไปหมด เหมือนๆ กับว่าคณะสงฆ์ไทยไม่มีผู้ปกครอง วันนี้สำนักพระราชวังติงมายังมหาเถรสมาคมแล้ว ว่าให้เข้มงวดต่อกฎระเบียบที่มีอยู่ อย่าปล่อยให้ผ่านเข้าไปสู่สำนักพระราชวังโดยไม่ตรวจสอบ นี่ก็ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการ "สอนหนังสือสังฆราช" หรอก แต่ก็ดังที่เห็นนั่นแหละว่า มหาเถรสมาคมออกระเบียบมาก็ทิ้งเอาไว้เฉยๆ ทำราวกับว่าระเบียบมันทำงานของมันเองได้อย่างนั้นแหละ พอสำนักพระราชวังติงขึ้นมาก็วิ่งหน้าตื่นกันเสียครั้งหนึ่ง ทำงานเหมือนหลับยามกันอย่างนี้แหละ ภาพพจน์ของมหาเถรสมาคมจึงสาละวันเตี้ยลงกันทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264