งดบิณฑบาต !

 

 

เพิ่มค่านิตยภัตพระแดนใต้

รูปละ 5000 บาท ต่อเดือน

 

 

หลังจากงดบิณฑบาตชั่วคราวมาหลายคราว คราวนี้คงจะเป็นการถาวรแน่นอนแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ก็มีทั้งผลดีผลเสีย เพราะการบิณฑบาตนั้น ถือว่าเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ ที่ประกาศพระศาสนาในอันดับแรกสุด อย่าลืมว่า ถ้าลำพังเรื่องปากท้องยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ แผ่นดินไทยจะเป็นดินแดนพุทธได้อย่างไร นี่คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ต้องคิดให้มาก ปัญหาเฉพาะหน้าก็ควรแก้ แต่ระยะยาวนั้น คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยจะทำอย่างไร ถ้าพระออกบิณฑบาตไม่ได้ มีพระสงฆ์แต่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ก็เหมือนองค์ประกอบทางด้านศาสนา หรือศาสนกิจ ถูกตัดตอนสำเร็จไปแล้ว ถามว่า เข้าทางฝ่ายตรงกันข้ามหรือเปล่า ?

 

 

 

มีองค์นี้แหละครับท่าน

 

กรุงเทพฯยังปิดบิณฑบาตมาแล้ว ปิดสามจังหวัดชายแดนใต้ก็แค่จิ๊บๆ

 

 

 

วันนี้ ( 4 มี.ค.) ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.) นำพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา เข้าสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ตามโครงการธรรมะเสวนา และทัศนศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา โดยโครงการดังกล่าวจะนำพระสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เข้าสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รวมทั้งเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า เหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้น ทำให้พระและพุทธศาสนิกชนต้องอยู่ด้วยความลำบาก ทั้งรัฐบาลและคณะสงฆ์มีความห่วงใย ไม่ทอดทิ้ง แต่ที่ผ่านมาพระสงฆ์ถูกรังแกอยู่เสมอ ขณะออกบิณฑบาตก็ยังถูกลอบยิง ขอให้ไม่ออกบิณฑบาตจะได้หรือไม่ เพราะจะได้ไม่เกิดอันตราย โดยรัฐบาลมีการถวายนิตยภัตให้ทุกเดือนอยู่แล้ว ให้นำปัจจัยดังกล่าวไปให้ลูกศิษย์ซื้ออาหารมาถวาย หรือให้ญาติโยมนำอาหารมาถวายที่วัด ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น เท่าที่ทราบนิตยภัตสำหรับพระชายแดนภาคใต้จะได้เพียงเดือนละกว่า 2,000 บาทเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอ ดังนั้น รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณในส่วนดังกล่าว อย่างน้อยควรจะถวายนิตยภัตให้พระพื้นนี้ประมาณ 5,000 บาท

 

ด้านพระบุญมา วรปญฺโญ พระลูกวัด วัดศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า ความรุนแรงในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดเป็นไปได้ยาก และในการประชุมเจ้าคณะจังหวัดยะลาแจ้งว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอให้พระสงฆ์ในพื้นที่งดออกบิณฑบาตชั่วคราว เพราะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นกับพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ให้งดบิณฑบาต เพราะจะเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ายอมแพ้ต่อเหตุความรุนแรง จึงรู้สึกอึดอัดว่าจะปฏิบัติตามข้อแนะนำจากทางใด ดังนั้นทางวัดตัดสินใจที่จะเชื่อชาวบ้านในบริเวณรอบวัดมากกว่า โดยชาวพุทธในพื้นที่ยังจัดเวรทำอาหารมาถวายพระในวัดด้วย และอยากขอให้ พศ. จัดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของไวยาวัจกร เพราะไวยาวัจกรจะคอยทำหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ในวัด ทั้งการส่งหนังสือและคอยติดต่อประสานงานให้วัดอยู่ตลอด

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์

5 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264