มจร. ประกาศนามว่าที่พระธรรมทูต

 

รุ่น 20/2557

 

 

  

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร.

2 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264