ปัญหาสมณศักดิ์ !

 

 

องคมนตรีติงมหาเถรเรื่องสมณศักดิ์

 

"พระควรได้ไม่ขอ พระที่ขอไม่ควรได้"

 

อยากจะคุยกับมหาเถรสมาคม

เพื่อปรับปรุงระเบียบการขอสมณศักดิ์

 

 

 

 

 

 

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี

ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

 

 

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กล่าวว่า ทุนเล่าเรียนหลวงฯ เป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้น และมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยการมอบทุนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในพระพุทธศาสนาของพระองค์ เพราะประเทศไทยต้องถือว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก และหากไม่ดูแลจะเกิดความเสื่อมได้ ต้องไม่ประมาท พระสงฆ์ต้องมีความรู้ เพราะคนไทยกว่าร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา พระที่มีความรู้ความสามารถควรได้รับการส่งเสริม อย่างเช่น กรณีการให้สมณศักดิ์พระสงฆ์นั้น พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ สมควรที่จะขอสมณศักดิ์กลับไม่ขอ แต่พระสงฆ์บางรูปที่ไม่ควรขอก็กลับขอ ซึ่งเรื่องนี้ตนคงไม่สามารถไปชี้นำว่าพระรูปใดสมควรได้ หรือว่าควรขอสมณศักดิ์ เพราะทางคณะสงฆ์มีขั้นตอนในการดำเนินการอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นไปได้อาจจะหาโอกาสไปหารือกับทางคณะสงฆ์เพื่อพูดถึงโดยภาพรวมแทน.

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ
29 มิถุนายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264