รับลูก คสช.

 

มหาเถรสมาคมชูหมู่บ้านศีล 5

นำหน้าปรองดอง-สมานฉันท์ !

 

 

 

 

 

 

มหาเถรสมาคมออกคำสั่ง ที่ 1/2557 ตั้งโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระดมสรรพกำลัง ทั้งพระภิกษุสงฆ์ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฯลฯ สนธิกำลังเข้าดำเนินการ เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ "ทั่วประเทศ" ซอยออกเป็น "ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน" เป้าประสงค์ "เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" และ "ถวายเป็นพระราชกุศล" ถ้าทำสำเร็จ ประเทศไทยก็จะกลายเป็น "ประเทศรักษาศีล 5" เป็นประเทศแรกของโลก ถ้าหากไม่ติดว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาเพราะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารโดยคณะ คสช. มันจึงเป็นโครงการคาบลูกคาบดอกระหว่าง "โครงการสนองอำนาจทางการเมือง" กับ "โครงการตามนโยบายของมหาเถรสมาคมโดยตรง" จึงเกิดคำถามว่า เมื่อไหร่ ศาสนจะสามารถนำการเมืองได้ซักที มิใช่มะงุมมะงาหรา พอการเมืองเปลี่ยนที ก็เตะลูกตามที แบบนี้แหละที่ไม่สามารถนำเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ได้ซักกะที พระพูดอะไรก็ไม่มีใครฟัง !

 

 

 

  

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
24 มิถุนายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264