สมยศ-สมอย่าง !

 

พิธีแสดงมุทิตาจิตพระธรรมสิงหบุราจารย์

จรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

รับตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3

 

 

 

 

 

ฉลามบกนำหน้า !

เส้นทาง "อริยมรรค" ของหลวงพ่อจรัญ

พระสุปฎิปันโนของชาวสิงห์บุรี

 

 


 
 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊คหลวงพ่อจรัญ
23
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264