"รักษาการอธิการบดี"

 

ตำแหน่งล่าสุดของพระราชบัณฑิต

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

 

ถามว่าเกิดอะไรใน มมร. ?

 

 

 

แซ่ด ! ข่าวลือ "อธิการบดี มมร." รูปใหม่ จะเป็นใคร ?

 

 

สืบเนื่องมาจาก หนังสือ มมร. "บันทึกข้อความ - รายงานผลปฏิบัติการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ไตรมาสที่ 3)" ลงนามโดย พระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) ทั้งนี้มีการระบุตำแหน่งไว้ในท้ายลายเซ็นว่า "รักษาการอธิการบดี"

 

อันตำแหน่ง "อธิการบดี" ของพระราชบัณฑิตนั้น ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย มมร. และลงนามแต่งตั้งโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏฺบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จะสิ้นสุดในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่ว่าวันนี้ กลับมีการระบุตำแหน่งของพระราชบัณฑิตเป็น "ผู้รักษาแทนอธิการบดี" หมายความว่ายังไง ?

 

ถ้ามิใช่ภาษาเทคนิกที่ใช้เป็นการเฉพาะ ก็ต้องตั้งข้อสังเกตุว่า มีออฟชั่นอะไรหรือเปล่า ในการเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีของพระราชบัณฑิตเมื่อปีกลาย หมายถึงว่า เขาให้พระราชบัณฑิตเข้ามาเป็น "อธิการขัดตาทัพ" เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นก็ให้ลาออก เพื่อเปิดทางให้ผู้มีอำนาจตัวจริงเข้ามาดำรงตำแหน่ง แต่จะเป็นใครนั้น ก็ยังสงสัย

 

สงสัยว่า ในวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 87 ปี ของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธ องค์นายกสภามหาวิทยาลัย มมร. ปรากฏภาพของ "พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.9 Ph.D.)" อดีตรองอธิการบดี มมร. คู่ขัดแย้งกับพระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.6 M.A.) อดีตอธิการบดี มมร. ไปร่วมงานกับทีมของพระราชบัณฑิต ด้วย

 

ก็เลยสงสัยว่า หรือว่าจะถึงเวลาของพระเทพวิสุทธิกวี ที่จะเข้ามาบริหารงาน มมร. อย่างเต็มตัวแล้ว พระราชบัณฑิตจึงได้ "ถอนสายบัว" แต่ยังคง "รักษาการ" ในตำแหน่งอธิการบดี จนกว่า..จะได้อธิการบดีรูปใหม่ เราจึงได้เห็นลายเซ็นบนตำแหน่ง "รักษาการอธิการบดี" ดังกล่าว ภาพดังกล่าวบอกให้ทราบว่า หมดเวลาตัวสำรองแล้ว มมร. จะบริหารแบบเช้าชามเย็นชามต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว ตลาดการศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทย ถูก มจร. ตีกินไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญๆ เช่น ประสาทปริญญาบัตร ก็ต้องนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มาเป็นประธาน งานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก ก็ต้องขอแรง "มจร" ไปเป็นพี่เลี้ยง ด้านวิชาการก็เตาะแตะๆ เพราะอธิการบดีเป็นพระบ้านนอก อยู่ไกลถึงจังหวัดอ่างทอง ที่ได้เข้ามานั่งในตำแหน่งอธิการบดี มมร. ก็เพราะสองเทพทะเลาะกันดอก มิเช่นนั้นก็คงต้องนั่งทำงานรับใช้เจ้านายไปตลอดกาล ถ้ามิเช่นนั้น เหตุใดพระราชบัณฑิตจึงใช้ตำแหน่ง "รักษาการอธิการบดี" ทั้งๆ ที่มีเวลาเหลืออยู่อีกตั้ง 3 ปี นี่คือคำถาม

 

 

ถามว่า รักษาการแทนใคร

ใครคือ อธิการบดี มมร. ตัวจริง ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
16
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264