พล.อ.ประยุทธส่งเลขา

ไปถวายสักการะสมเด็จวัดปากน้ำ

 

 

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช. ถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.

 

 

 

 

 

ท่านประธาน คสช. ให้กระผมมารายงานผลการปฏิวัติครับหลวงพ่อ

 

 
 

 

 

 

ที่มา : มจร. นิวส์
17
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264