รับศีล 5 หน้าสถานี !

 

สมเด็จวัดปากน้ำขอความร่วมมือจากทุกช่อง

ทั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วไทย

 

 

จากที่มีรายการ "เคารพธงชาติ" ทุก 6 โมงเช้า-เย็น เป็นเรื่องของ "ความรักชาติ" ส่วนช่วงหัวค่ำก็จะมี "ข่าวในราชสำนัก" เป็นรายการเริ่มต้น ซึ่งเป็นเรื่องของ "ความจงรักภักดี" ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อไปก็จะได้เห็นพิธีรับศีลห้าทุกเช้า ก่อนจะเข้าสู่รายการปกติของสถานีโทรทัศน์และวิทยุต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อ "ศาสนา" รวมความว่า ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะเป็นหลักปฏิบัติอย่างครบวงจรของประชาชนคนไทยทุกบ้านช่องห้องหอ ทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ และทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่คนศาสนาอื่นๆ แต่ต้องรับศีลห้าอย่างไม่มีทางเลี่ยง ต่อไปท่านก็อาจจะบังคับให้พุทธศาสนิกชนต้อง สวดมนต์-ฟังพระเทศน์ ทุกเช้าและก่อนเข้านอน รวมทั้งตั้งออกมาตั้งแถวใส่บาตรพระก่อนไปทำงานด้วย ครั้นผ่านจุดนั้นไปก็สั่งให้นั่งสมาธิภาวนาที่หน้าจอทีวี เหมือนท่านธัมมชโยสอนเด็กอนุบาลในฝัน ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับเมืองไทยให้เป็นอารยะประเทศเป็นแห่งแรกของโลก เป็นเรื่องไม่ไกลเกินฝัน

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯสังฆราช ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนง ช่วยเผยแพร่ ศีล 5 พร้อมผลักดันโรงเรียนทั่วประเทศให้เด็กรับศีลตอนเข้าแถวทุกเช้า

 

 

วันนี้ (13 ก.ค.) ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายคืนความสุขให้แก่ประชาชนและประเทศไทยนั้น ในส่วน มส. และคณะสงฆ์ไทย ก็ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้น โดยรณรงค์ให้ประชาชนคนไทย รักษาศีล 5 ตั้งแต่ การลดหรือไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น การลดหรือไม่ลักขโมย การลดหรือไม่ประพฤติผิดในกาม การลดหรือไม่พูดปด การลดหรือไม่ดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทั้งปวง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งแนวทางดังกล่าวทาง คสช. ก็ได้รับไปสู่การปฏิบัติ และในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเข้าพรรษา ตนในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง สถานีวิทยุทั่วประเทศ ว่า ก่อนเปิดสถานี ขอให้มีการอาราธนาศีล 5 เพื่อให้ประชาชนได้เห็น และรับฟังทุกเช้า ในการกระตุ้นเตือนให้คนไทยได้ระลึกถึงศีล 5

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และทีวีหลายช่อง ได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงการรับศีล 5 โดยมีตนเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการออกอากาศไปแล้ว นอกจากนี้คณะสงฆ์โดย มส.ยังได้ขอความร่วมมือสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ในการลงข้อความเกี่ยวกับศีล 5 และคำเชิญชวนไว้ที่หน้าหนังสือพิมพ์ด้วย เพื่อให้ประชาชนได้เห็นข้อความของศีล 5 ทุกวัน รวมทั้งขอให้โรงเรียนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมรับศีล 5 ช่วงเช้าเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อให้เด็กได้มีหลักปฏิบัติตั้งแต่วัยเรียน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ที่สำคัญหากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ก็อยากให้มีการอาราธนาศีล 5 ก่อนเข้างานทุกครั้ง เพื่อเป็นการย้ำเตือนสติในการใช้ชีวิตด้วย

 

ศีล 5 ถือเป็นหลักประกันในการทำให้สังคมมีสันติสุข หากเด็กและเยาวชน ประชาชน ได้ยิน ได้เห็น ได้ฟัง อยู่บ่อยๆ ก็จะเข้าหูจับใจ ทุกคนจำได้ ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติ หากสื่อทุกส่วนร่วมมือกันรณรงค์เรื่องศีล 5 ช่วยกันผนึกกำลัง เชื่อว่าจะเกิดพลังกระตุ้นเตือนให้เกิดการปฏิบัติในทุกครัวเรือน ซึ่งแม้แต่ คสช. โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะ คสช. ท่านก็รับสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเข้ากับแนวทางของท่านที่อยากจะให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ ขึ้นแก่คนในชาติ ซึ่งเมื่อคนมีศีลก็จะเกิดสิ่งดี 6 ประการ คือ มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี และสันติสุข" สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวและว่า ส่วนโครงการหมู่บ้านศีล 5 นั้น จากนี้ไปคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พศ. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จะมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้ประชาชนลดการกระทำผิดศีล 5 ลง ซึ่งถ้าทำได้เพียงแค่ทำผิดศีล 5 ลดลงได้ ก็เชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอน

 

 

 

ข่าว : มติชน
1
3 กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264