ขู่พักงานพระสังฆาธิการ !

 

 

ไม่สนองงานคณะสงฆ์

ตามนโยบายหมู่บ้านศีล 5 ของมหาเถรสมาคม

 

 

 

จจ.นนทบุรีระบุชัด "เจ้าอาวาส-พระอุปัชฌาย์" ต้องนำหน้า ไม่งั้นโดนปลด อา..นโยบายการเมืองนำศาสนาของ คสช. ออกฤทธิ์แล้ว แรงยิ่งกว่านโยบาย "เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ" ที่มหาเถรสมาคมออกมาเมื่อหลายปีก่อนเสียอีก แต่ก็ดังว่านั่นแหละ ฝนไม่ตก ไม่รู้เรือนใครรั่ว วันนี้ เริ่มเห็นแล้วว่า ในบรรดาพระสังฆาธิการผู้กุมอำนาจในระดับจังหวัด คือเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งทั้งประเทศมีอยู่ 77 จังหวัด 77 รูปนั้น จังหวัดไหนทำงาน แย่-ดี-ล้ำหน้า บ้าง งานนี้ นนทบุรีนำโด่ง ยิ่งกว่าบราซิลในบอลโลก ความจริงแล้ว ถ้าจะให้ได้ผลชะงัดกว่านี้ ทาง คสช. น่าจะออกคำสั่งขั้นเด็ดขาด ประชาชนคนไทยคนไหนไม่รักษาศีล 5 ถือว่าไม่ใช่คนไทย ต้องถูกประหารชีวิต รับรองว่าจะพลิกเมืองไทยให้เป็นเมืองแห่งคุณธรรมระดับโลกแน่นอน เพราะแค่มหาเถรสมาคมออกนโยบายชั่วคราว เพื่อสนองงาน คสช. เท่านั้น เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีท่านก็ออกลูกล้ำหน้า ขู่ปลดพระสังฆาธิการการที่ไม่สนองงานแล้ว ใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ เหมือนทหารเป๊ะเลยฮ่ะ 

 

 

 

 

 

 

พระธรรมกิตติมุนี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

ขู่พักงานพระสังฆาธิการหากเมินหมู่บ้านศีล 5

 

 

วันนี้ (8 ก.ค.) ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี มีพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.นนทบุรี โดยมีพระธรรมกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า ต้องการให้พระสังฆาธิการทุกรูปนำแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล 5 ไปดำเนินงานอย่างจริงจัง และต้องใส่ใจ เพราะจะมีการติดตามการดำเนินงานโดยตลอด หากพระสังฆาธิการรูปใด ไม่นำโครงการนี้ไปปฏิบัติ จะมีการทำหนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ให้มีคำสั่งพักงานจากพระสังฆาธิการทันที และหากมีตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ก็จะสั่งพักงานในตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ด้วย

 

พระโสภณสุตาลังการ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า แนวทางการเนินโครงการหมู่บ้านศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จะมีการเผยแพร่หลักธรรม หลักสาราณียธรรม หรือหลักสามัคคีธรรม ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองในสังคม

 

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) นนทบุรี กล่าวว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายดำเนินการครอบคลุม 52 ตำบล 328 หมู่บ้าน และผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการดำเนินการโครงการนี้แล้ว

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์
9
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264