ไมค์ทองคำสะท้าน !

 

 

สำนักทรัพย์สินฯจัดเทศน์ธรรมาสน์ทอง

คัดกรองสามเณรฝีปากเอกทั่วประเทศ

 

รับรางวัลสมเด็จพระเทพฯในรอบสุดท้าย

 

ผู้ชนะเลิศจะเป็นสุดยอดนักเทศน์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 


 

 

อา..แล้วความฝันของเณรตัวเล็กๆ ก็เป็นจริง หลังจากได้เห็นรายการชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ เปิดโอกาสให้เด็กโรงเรียนประถมจากทั่วประเทศพาเหรดเข้าชิงรางวัลกันสนุก แต่สำหรับสามเณรกลับไม่มีโอกาสเช่นนั้น วันนี้ นายสด แดงเอียด แสดงฤทธิ์ จับสำนักพุทธฯให้ร่วมมือกับกรมการศาสนา ผ่านสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แถมผนวกเอามหาเถรสมาคมมาเป็นเสาหลัก ได้สำเร็จ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสุดยอดแล้วล่ะฮะ เพราะสำนักพุทธฯกับกรมการศาสนาไม่เคยทำงานร่วมกันเลย ครั้งหลังสุดนั้น เมื่อกรมการศาสนาประกาศตั้ง "พุทธสภา" ก็ถูกสำนักพุทธฯ ออกมาคัดค้าน จนแท๊งค์ไปในรอบแรก แต่วันนี้ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา "สด แดงเอียด" สามารถใช้หัตถ์พระเจ้า จากตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้สองสำนักงานใหญ่ในวงการศาสนาของประเทศไทยทำงานร่วมกันได้ ถือว่าเป็นการสร้างสมานฉันท์ระดับตัวอย่างในวงการข้าราชการเลยทีเดียว แหมคุณสดสมควรจะได้รับรางวัล "ผู้บริหารหัตถ์ทองคำ" เป็นคนแรกก่อนใครเชียว จริงๆ นะโยม

 

 

 

 

 

 

ดร.สด แดงเอียด

อดีตอธิบดีกรมการศาสนา

ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประธานโครงการสามเณรธรรมาสน์ทอง

 

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานเปิดงาน

 

 

 

 

ฝันที่เป็นจริงของสามเณร

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรอบแรก

 

 

 

 

ใครจะได้เป็นสามเณรธรรมาสน์ทอง

 

 

 

 

พระราชปฎิภาณมุนี

(บุญมา อาคมปุญฺโญ)

วัดประยุรวงศาวาส

เปิดธรรมาสน์ทองให้แก่สามเณร

 

 

 

 

ดร.สด แดงเอียด

ทุ่มสร้างธรรมาสน์ด้วยทองถวายสามเณร

 

 

 

 

สำนักพุทธฯก็ทุ่มเต็มที่ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย เพราะหนีไม่ออก อิอิ !

 

 

 

 

 

 

Who wants to be .. ?

 

 

 

 

 

ผู้ชนะเลิศ รางวัลธรรมาสน์ทอง ได้แก่ ...

 

 

 

 

 

สนง. ทรัพย์สินฯ จัดโครงการ 'สามเณรธรรมาสน์ทอง'

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมมือกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพจัดตั้งโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม สามเณรธรรมาสน์ทอง เพื่อมุ่งอนุรักษ์การเทศนาธรรมแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญหาย โดยโครงการเป็นตัวกลางประสานพระเถระผู้รู้ให้ร่วมกันพัฒนาแนวทางหลักสูตรการเทศน์ของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

นอกจากนี้ ยังจัดอบรมหลักสูตรนี้ให้แก่สามเณรทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเทศนาธรรมตามแบบฉบับดั้งเดิม และเป็นอีกหนึ่งกำลังธรรมสำคัญช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทั้งนี้เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานในพิธีได้มีพิธีเปิดโครงการ ณ วัดพิชยญาติการาม กทม.

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมให้สามเณรได้มีความรู้เรื่องการเทศน์ที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญที่สุดของการเทศนา คือ การอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนเข้าใจได้ เช่น หลักของศีล 5 ที่ทำให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจได้ง่าย นำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน สามเณรอาจนำศีล 5 ไปเป็นกัณฑ์เทศน์ 5 กัณฑ์ ส่วนจะสามารถนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องมาอรรถาธิบายได้ขนาดไหนนั้น ก็สุดแท้แต่ปฏิภาณของสามเณรนั้นๆ

 

ในขณะที่ นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อบ่มเพาะสามเณรให้เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธธรรม สามารถแสดงพระธรรมเทศนาและเขียนบทเทศนาได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนของการเทศนา แม้ว่าสามเณรที่ผ่านโครงการ ถ้าสึกไปไม่ได้ครองสมณเพศแต่ก็ยังมีความรู้ที่จะเป็นกระบอกเสียงธรรมะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่หากในอนาคตมีศรัทธาบวชเป็นพระภิกษุก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิธรรม อบรมสั่งสอนและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมประชาชน อันจะนำมาซึ่งความสุขในสังคมได้

 

โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม สามเณรธรรมาสน์ทอง ในรอบแรก จะคัดเลือกสามเณรจากทั่วประเทศ จังหวัดละ 3 รูป และกรุงเทพมหานคร 72 รูป เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมรายภูมิภาค (หน) คือ หนกลาง ณ วัดพิชยญาติการาม กทม.  หนใต้ ณ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช หนเหนือ ณ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ และหนตะวันออก ณ วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 รูป ซึ่งสามเณรทั้งหมดจะต้องเขียนบทเทศนาธรรมให้คณะกรรมการคัดเลือก เช่น พระราชโมลี พระราชวิจิตรปฏิภาณ พระราชปฏิภาณมุนี พระราชญาณกวี พระราชรัตนมุนี พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เป็นต้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเหลือ 50 รูป ได้เข้าสู่รอบที่สองเพื่ออบรมวิชาการเทศนาธรรม ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.

 

จากนั้นจะคัดเลือกเหลือเพียง 10 รูป ผ่านเข้าสู่รอบที่สาม ได้ไปศึกษาดูงาน ณ พุทธสถานสำคัญในต่างประเทศ พร้อมเรียนรู้วิถีนักเทศน์จากพระเถระผู้ใหญ่ และฝึกเทศนาในสถานที่ต่างๆ เพื่อในรอบสุดท้าย ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งหมดจะต้องแสดงพระธรรมเทศนาเชิงประจักษ์ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสามเณร 3 รูป ผู้เป็นเลิศได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งเป็นด้านโวหารการเทศนา ด้านปฏิภาณการเทศนา และด้านปฏิปทาการเทศนา นอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษาแก่สามเณรและสำนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ www.thammastong.com

 

 

 

ข่าว : คมชัดลึก
7
กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264