เปิดสอบบาลีที่อเมริกา !

 

 

 

หลังพบว่ามีพระธรรมทูตอยู่มาก (สำรวจโดยกูเกิล) อยากจะเผยแผ่ภาษาบาลี ให้กว้างไกลไปทั่วโลก ถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าจะเรียนจะสอนกันอย่างไร และไม่รู้แม้กระทั่งว่า จะเปิดสอน เปิดเรียน และเปิดสอบที่ไหน เพราะสหรัฐอเมริกากว้างใหญ่กว่าประเทศไทยมาก แต่นักเรียนน้อยนิด ถ้ามีรัฐละ 1 รูป อย่างที่อ้าง ก็คงอ้างว้างเต็มทน สอนออนไลน์ก็ยังไม่รู้ว่าจะดูพร้อมกันได้หรือเปล่า แถมพระธรรมทูตไทยคงอยากเป็นมหามั๊ง ถึงได้สู้อุตส่าห์บินมาเรียนบาลีถึงอเมริกา ได้เป็นมหาอเมริกากลับเมืองไทยคงเท่ห์พิลึก น่าสรรเสริญวิสัยทัศน์ของแม่กองบาลีจริง เพราะขนาด มจร. ยังเปิดไม่ได้ แต่แม่กองบาลีสามารถเปิดสอนบาลีได้ ก็ต้องยอมรับละฮ่ะ ว่าของเขาดีจริง

 

 

 

 

พระพรหมโมลี

(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

 

 

 

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เตรียมเปิดศูนย์การเรียนบาลีที่สหรัฐอเมริกา พร้อมส่งครูบาลีไปสอน หวังเปิดสนามสอบได้อย่างต่อเนื่อง

 

วันนี้ (1 ก.ค.) พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าคณะภาค 5 กล่าวภายหลังการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือป็นประธานการประชุม ที่วัดปากน้ำฯ ว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบให้ตนสรุปข้อมูลการจัดสอบบาลีสนามหลวงให้กับพระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งต่อไป ซึ่งขณะนี้มีการตรวจสอบ และสรุปข้อมูลผู้ที่จะเข้าสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

"การจัดสอบบาลีสนามหลวงในสหรัฐอเมริกา จะให้เปิดสอบได้ตั้งแต่ประโยค 1-2 จนถึงระดับ ป.ธ. 5 ซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากตามปกติแล้วการสอบในประโยคสูงๆ ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.5 ประโยคขึ้นไปต้องเข้ามาสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น" พระพรหมโมลีกล่าวและว่า สำหรับจำนวนผู้เข้าสอบนั้น ทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ มีเกณฑ์ว่าจะต้องมีผู้เข้าสอบตั้งแต่ 20 รูปขึ้นไป จึงจะสามารถเปิดสนามสอบได้ ซึ่งทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าสอบในประโยคต่างๆ และทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบกว่า 50 รูป จึงผ่านเกณฑ์ที่จะสามารถเปิดสนามสอบได้ ส่วนสนามสอบจะใช้วัดใดนั้นได้มีการแจ้งไปยังสมัชชาสงฆ์ไทยฯว่า ควรจะเป็นวัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัดที่สวยงาม นอกจากนี้เมื่อมีการจัดสอบบาลีสนามหลวงขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการจัดสอบครั้ง สองครั้ง แล้วหายไป ดังนั้นทางสำนักงานแม่กองบาลีฯ จึงเตรียมที่จะเปิดศูนย์การเรียนบาลีขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ทั้งจะมีการส่งครูบาลีไปจำพรรษาและเปิดสอนบาลีด้วย ส่วนสถานที่นั้นจะต้องมีการหารือกันต่อไปว่าจะตั้งขึ้นที่วัดใด

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
2 กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264