มจร. จับมือ วัดสระเกศ

จัดสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ถวายเกียรติสมเด็จเกี่ยว

ในฐานะผู้บุกเบิกกิจการพระธรรมทูตต่างประเทศ

 

8-10 มีนาคม ศกนี้

 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์

(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)

อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ผู้บุกเบิกงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

 

 

  

 

เออก็หวังว่าคงไม่ห่วยแตก เหมือน มมร. จัดในงาน 100 ปี พระสังฆราช ครั้งที่ผ่านมานะครับ เห็นพระที่เข้าร่วมสัมมนาบ่นกันหนาหูว่า ไม่เข้าที่เข้าทาง เสียเงินเสียทองนิมนต์พระธรรมทูตจากทั่วโลกร่วมๆ 200 รูป บินไปสัมมนาที่เมืองไทย รูปละไม่ต่ำกว่าครึ่งแสน แต่ไปนั่งฟังกรรมการมหาเถรสมาคมที่ "ไม่เคยไปทำงานในต่างประเทศ" คุยโวให้ฟังอย่างโน้นอย่างนี้ เล่นเอาพระธรรมทูตหลับกันเป็นแถว เพราะคุยแต่เรื่องเก่าๆ ตั้งแต่ปีมะโว้ให้ฟัง ส่วนไอเดียอะไรใหม่ๆ ที่จะทำต่อไปนั้น "โนไอเดีย" พ่นน้ำลายกันสองวันสองคืนเต็มๆ ก็ส่งกลับ ได้ภาพหมู่มาคนละใบไว้เป็นที่ระลึก นี่แหละคือสไตล์การทำงานระดับอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย

 

 

ภาพที่เห็นข้างต้นนี้ก็เริ่มมองออกแล้วว่า คงเข้าอีหรอบเดิม เพราะประชุมกันกะหรอมกะแหรม ไม่มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเลย ขนาด "เจ้าคุณเสนาะ-เจ้าอาวาสวัดสระเกศ" ยังไม่ให้เกียติมาร่วมประชุม แล้วจะถวายเกียรติแก่สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้อย่างไร เพราะถ้าเจ้าอาวาสวัดสระเกศองค์ปัจจุบัน ยังไม่ให้เกียติแก่อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ก็ป่วยการ ถึงจะนิมนต์พระธรรมทูตทั้งจักรวาลมาประชุม ก็ไม่สมเกียรติหรอกฮะ เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ แต่ถ้าพวกท่านจัดแบบนี้ต่อไป รับรองว่าไม่เกิน 3 ปีต่อจากนี้ จะไม่มีพระธรรมทูตระดับผู้นำเข้าประชุม นอกจากพระธรรมทูตปลายแถวเท่านั้น ดังนั้น ก่อนหวังจะได้รับเกียรติจากคนอื่นไกล ก็ต้องให้คนใกล้ชิดนั่นแหละ แสดงออกซึ่งความเคารพและจริงใจ คือต้องทำงานด้วยความพร้อมเพรียงเรียงหน้า ให้เขาเห็นว่าพวกท่านให้ความสำคัญ และเมื่อนั้น เขาก็จะให้ความสำคัญตามท่าน นะครับ จะประชุมระดับอินเตอร์ทั้งที ก็ขอได้โปรดทำอะไรให้มันอินเตอร์จริงๆ เสียที มิใช่นั่งจิบน้ำกระเจี๊ยบกันแค่ 2-3 คน ดังที่เห็นในภาพเหล่านี้

 

 

 

 

 

พระพรหมสุธี

(เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6)

เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

ประธานกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 

 

 

 

ประชุมเตรียมงานสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

 

20 มกราคม 2557 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผจล.วัดอรุณราชวราราม เข้าร่วมประชุมเตรียมงานจัดสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ณ ที่ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 เป็นประธาน พระพรหมสิทธิ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 10  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

 

กำหนดการสัมมนาระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เพื่อถวายเกียรติแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถร) ในฐานะผู้บุกเบิกงานพระธรรมทูตฝ่ายต่างประเทศ และเป็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในต่างประเทศ อันนำไปสู่การเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาโลก

 

 

 

ที่มา : มจร.
26 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264