ทึ่งและอึ้ง !

 

จัดงานสมโภช 109 วัน สังฆราช สิ้นพระชนม์

 

ระดมศิลปินร่วมงานเพียบ

 

 

อืม.. ก็ไม่รู้สินะว่าบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระสังฆราชท่านคิดยังไง เพราะแต่ไหนแต่ไร เมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทยเขาจัดเป็นงานอวมงคล ถึงจะใช้ดนตรีมาร่วมบรรเลงก็นิยมเป็นดนตรีประเภทโศกเศร้าเพื่อไว้อาลัย ดังเช่น เพลงธรณีกรรแสง มอญร้องไห้ เปรียบเทียบว่า ผู้ที่สิ้นไปนั้นมีคนรักมากมาย ขนาดธรณีซึ่งไร้ชีวียังกรรแสง และชาวมอญก็คงร้องไห้ไม่บ่อย มอญร้องไห้ทีไรต้องเป็นเรื่องใหญ่ระดับเสียบ้านเสียเมืองหรือสูญเสียคนรักเท่านั้น ทางเหนือมีเพลง "ปราสาทไหว" ก็เข้าในทำนองเดียวกัน

 

เมื่อพระสังฆราชสิ้นพระชนม์นั้น ทางสำนักพระราชวังและรัฐบาล ได้ประกาศ "แต่งชุดดำไว้ทุกข์" มิได้ไว้สุข ถือเป็นการแสดงความเคารพและถวายความอาลัย ต่อสมเด็จพระสังฆราช อย่างเป็นทางการ

 

ส่วนงานสมโภชนั้น เข้าใจว่านิยมใช้ในกรณีที่เป็น "งานมงคล" และยังต้องเป็นสิ่งที่ยังดำรงอยู่ เช่น สมโภชสุพรรณบัฏ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นต้น แต่วันนี้ ศิษยานุศิษย์จะจัดงาน "สมโภช" ปรารภสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชนม์ได้ 109 วัน ก็เลยเห็นเป็นงานประหลาด เพราะเข้าใจว่า การสมโภชนั้นเขานิยมทำการเฉลิมฉลองให้กับคนเป็น มิใช่คนตาย ดังนั้น จึงถามว่า จะสมโภช-ดีใจเรื่องอะไร แต่ทางศิษยานุศิษย์วัดบวรท่านอาจจะรู้ซึ้งในเรื่องประเพณีมากกว่าก็เป็นได้ ถึงได้จัดงานสมโภชนี้ขึ้นมา

 

 

 

 

สตมวารสมโภช ปูชนียคีตา ศิลปบรรณาการ ร้อยเก้าวัน

การพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

 

ศิษยานุศิษย์จัดงานสมโภช 109 วัน การพระศพสมเด็จพระสังฆราช

 

 

คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดงานมหรสพสมโภชในวาระ 109 วัน การพระศพ "สตมวารสมโภช ปูชนียคีตา" ศิลปบรรณาการ ร้อยเก้าวัน การพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร...

เมื่อวันที่ 22 มกราคม เวลา 14.00 น. ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แถลงข่าวจัดงาน "สตมวารสมโภช ปูชนียคีตา" โดยพระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานคณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า "วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ จะเป็นวันครบ 109 วัน การสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช พระธีรโพธิ ภิกขุ หรือพระอาจารย์กวง ได้ริเริ่มความคิดจัดงานมหรสพสมโภชขึ้น จึงนำเรียนพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับความเห็นชอบพร้อมเมตตารับเป็นประธานจัดงาน และมอบธรรมานุโมทนาให้เป็นกำลังใจแก่คณะทำงานด้วย"

 

ด้านพระธีรโพธิ ภิกขุ ผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์งาน กล่าวว่า "หากบุคคลใดมีอายุเกิน 99 ปี ถือว่าเป็นเรื่องมงคล ประเพณีโบราณจึงมักจัดงานสมโภช ฉะนั้น จึงควรจัดงานมหรสพสมโภชการสิ้นพระชนม์ 109 วันของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยการทำศิลปะเพื่อบรรณาการ โดยรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ดุริยางคศิลป์ สังคีตศิลป์ นาฏยศิลป์ และทัศนศิลป์ เข้าด้วยกัน เป็นผลงานศิลปกรรมชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า "Happening Art" หรือ งานร่วมสมัย มีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงออกเพื่อสืบต่ออารยะแห่งธรรม" พร้อมกันนี้ พระธีรโพธิภิกขุ ได้กล่าวถึงความปรารถนาที่จะเห็นศิษยานุศิษย์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาร่วมกันถวายการบูชา ดังธรรมานุโมทนาของพระวันรัตที่กล่าวว่า "การบูชาคนที่ควรบูชา..." จึงต้องบูชาด้วยสิ่งที่ควรค่า สง่างาม และประณีตบรรจง

นอกจากนี้ พระธีรโพธิภิกขุ ยังได้ประพันธ์เพลง พระผู้บรรลุกาล ใช้ถวายเป็นอภิสัมมานสักการะในลักษณะศิลปบรรณาการ ซึ่งมีความหมายว่า ทุกคำสอนของพระองค์ คืออารยะ เป็นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติแล้วถือเป็นสิ่งประเสริฐเปรียบเหมือนทางสว่างให้ประชาชน เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว พุทธศาสนิกชนต่างอาลัยที่ท่านจากไป แต่คำสอนของท่านยังสว่างและไม่มีวันเปล่าสูญ ซึ่งผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ในวันงาน คือ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ ขับร้องร่วมกับศิลปิน ดารากว่า 109 คน ในลักษณะอะแคปเปลล่า

 

เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ" ผู้ขับร้องเพลง "พระผู้บรรลุกาล" แสดงความรู้สึกที่ได้มาร่วมขับร้องเพลงนี้ว่า "ถึงแม้จะไม่เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช เมื่อได้ศึกษาคำสอนของท่านก็รู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกดีใจที่ร่วมขับร้องเพลงนี้ที่อาจารย์กวง ประพันธ์ เพราะเป็นเพลงที่ไพเราะมีความหมายลึกซึ้ง เหมือนเป็นแสงธรรมที่ให้ปุถุชนได้ใช้ชีวิตถูกต้องตามทางสายกลาง เพลงนี้เป็นงานศิลปะที่เป็นป๊อป เสพง่าย ลงตัว ไม่เชย ร้องเสร็จทุกคนออกจากห้องอัดด้วยความตื้นตัน"

ส่วนท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ประธานคณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า "การดนตรีเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับใช้ถวายบูชาผู้ที่เคารพ ซึ่งงานมหรสพสมโภชนี้ เป็นโอกาสดีที่คนสมัยใหม่จะได้ใช้ศิลปะต่างๆ แสดงความเคารพรักบูชาสมเด็จพระสังฆราช"

 

สำหรับการแสดงภายในงาน ประกอบด้วย การเดี่ยวซอสามสายในบทเพลง "พระผู้บรรลุกาล" โดยน้องขนม นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การขับเสภา "พระผู้บรรลุสันติ" โดย เก่ง ธชย ประพันธ์โดยนางนิศานาถ นามสนธิ เล่นกรับโดย อาจารย์ปกรณ์ หนูยี่ คีตศิลปิน การแสดง "เสี้ยวกาง" ทวารบาลวัดบวร ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา โดยนักแสดงจากกรมศิลปากร การขับบทสวด "สังขารานังฯ" โดยนางสาวดวงพร พงศ์ผาสุก และการแสดงละครเงา ชุด "ชีวิตนี้น้อยนัก" โดยคณะนาฏศิลป์ร่วมสมัยคิดบวกสิปป์

พุทธศาสนิกชนสามารถมาร่วมงาน "สตมวารสมโภช ปูชนียคีตา" ศิลปบรรณาการ ร้อยเก้าวัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ

23 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264