ครั้งที่ 3 !

 

คณะสงฆ์นครปฐมเตือนพุทธะอิสระ

 

อย่านะ อย่า !

 

อย่าร่วมม็อบ อย่าไปอยู่ในม็อบ และอย่าสนับสนุนม็อบ

 

ถ้ายังว่าไม่ฟัง ก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

นั่นคือ ..เราจะเตือนซ้ำๆ จนคุณรำคาญหูไปเอง อิอิ !

 

 

 

 

 

 

อา..เรื่องตลกเกิดขั้นแล้ว ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย แต่ก่อนนั้นเห็นมีก็แต่ "เมื่อล่างทำงานไม่สำเร็จ ก็ขออำนาจเบื้องบนลงมาช่วย" แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็น "เบื้องบนทำงานไม่สำเร็จ จึงขอให้เบื้องล่างขึ้นไปช่วย" ก็เลยไม่รู้ว่าใครมีอำนาจมากกว่าใคร ระหว่าง "ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกับเจ้าคณะจังหวัด" และระหว่าง "ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับ ผอ.สำนักพุทธฯจังหวัดนครปฐม" ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ ว่านี่คือวิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ์และบริหารราชการสมัยใหม่

 

 

 

 

จากบนสู่ล่าง

 

 

 

ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

30 พ.ย. 56

มหาเถรสมาคม
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เตือนพุทธะอิสระอย่ายุ่งการเมือง


 

 

ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

4 ธ.ค. 56

เด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เตือนพุทธะอิสระอย่ายุ่งการเมือง

 

 

 

ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

21 ม.ค. 57

คณะสงฆ์นครปฐมแจ้งเตือนพุทธะอิสระ

อย่ายุ่งการเมือง

 

สรุปว่า

 

Tomorrow never comes

 

 

 

 

 

เชื่อว่า การแจ้งเตือนพุทธะอิสระ คงจะดำเนินการไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้ผล "แพ้-ชนะ" ในทางการเมือง ซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เพราะโหรทายว่า อีกหลายปี หรือบางที่ตอนนั้น พุทธะอิสระได้เป็นสังฆราชแล้ว การแจ้งเตือนก็อาจจะกลายเป็นการขอขมาอภัยไปก็เป็นได้ เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

 

เสียดายแต่ว่า ถ้าเจ้าคุณชัยวัฒน์ไม่ใจเสาะ สั่งยุบตำรวจพระนครปฐมทิ้งไปในตอนนั้น วันนี้ ก็จะยังมี "น้ำฝน" เป็นตัวชนวัดอ้อน้อยให้บ้าง แต่เมื่อปลดน้ำฝนไป ก็ไม่มีโอกาสใช้น้ำฝนอีกแล้ว นี่แหละหนาที่ท่านว่า "พลาดตัวเดียว แพ้ทั้งกระดาน" !

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

คณะสงฆ์นครปฐมแจ้งเตือนพุทธอิสระชุมนุมการเมือง

 

นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) นครปฐม กล่าวว่า กรณีหลวงปู่พุทธอิสระไปร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. นั้น ขณะนี้คณะสงฆ์นครปฐมทั้งระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ได้ประชุมหารือถึงเรื่องดังกล่าว โดยได้ดำเนินการตักเตือนด้วยวาจาต่อหลวงปู่พุทธอิสระแล้ว ซึ่ง พศจ.นครปฐม ได้ทำรายงานเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและลงนามถึงแนวทางการทำงานคณะสงฆ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538 ระบุไว้ว่า ห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปในที่ชุมนุมไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งห้ามพระภิกษุสามเณรสนับสนุนช่วยเหลือโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่การหาเสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาล หรือการเมืองใดๆ แก่บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ รวมถึงห้ามชุมนุมเรียกร้องสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ อีกทั้งห้ามร่วมอภิปรายหรือบรรยายเกี่ยวกับการเมืองทั้งในวัดและนอกวัด หากพระภิกษุสามเณรใดละเมิด ฝ่าฝืน ให้พระสังฆาธิการปกครองดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน ทั้งนี้หากกระทำผิดซ้ำ ให้พระสังฆาธิการปกครอง ดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสม เช่น การกล่าวเตือนซ้ำ เป็นต้น
 

 

 

ที่มา : เนชั่น

22 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264