ทึ่ง !

นพรัตน์บอก

กำลังร่างหลักสูตรคุณธรรม

สอนนักการเมือง !

 

 

สอนตัวเองดีกว่ามั๊ง เพราะตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งมานี่ ไม่เคยเห็นนายนพรัตน์รับผิดชอบอะไรเลย ขนาดทำพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชของสมเด็จเกี่ยวเป็นโมฆะ นายนพรัตน์ก็ยังทำไม่รู้ไม่ชี้มาแล้ว หลังสุดก็ทำล้ำหน้าเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชเสียเอง แต่ถูกสำนักนายกฯตีกลับ ก็เลยยุให้ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ลงสัตยาบันว่า ที่เซ็นหนังสือไปก่อนจะเข้ารับตำแหน่งนั้น "ถูกต้องชอบธรรม"   แบบว่าไม่ผิดกฎหมาย จนถูกวิจารณ์กันไปทั่วโลก ทำเสียผู้ใหญ่หมด นี่ก็เห็นว่าทำเรื่องขอต่ออายุตัวเองไปอีก 1 ปี ถามว่ามีความดีความชอบอะไร ดังนั้น ก็รีบๆ ไปเสียเถอะ นะนพรัตน์นะ พระศาสนาจะได้เจริญ

 

 

 

 

 

สิงห์จอมโว

นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

สำนักพุทธฯผลักดันหลักสูตรคุณธรรมนักการเมือง

 

 

วันนี้ (15 ม.ค.) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมอบนโยบายให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆนี้  ตนได้มอบหมายให้ พศจ. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใน 2 ส่วน ได้แก่ 1.เรื่องของพระ โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ หากพระสงฆ์มีการศึกษาและเข้าใจหลักธรรมอย่างถูกต้องก็จะสามารถเป็นนักเผยแผ่ที่ดีได้ ดังนั้น พศจ. จะต้องเร่งสำรวจและให้การสนับสนุนพระสงฆ์ในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับส่วนที่ 2 จะเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เด็กและประชาชนชาวไทย เข้าถึงหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งตนไม่ห่วงฝั่งข้าราชการพลเรือนเพราะมีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมรองรับอยู่แล้ว แต่ที่น่าห่วงคือ ข้าราชการการเมือง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมรองรับ ดังนั้น พศ. จะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ จัดทำแผนให้ข้าราชการการเมืองได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม เพราะหากประชาชนและนักการเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม และมีการนำไปสู่การปฏิบัติเชื่อว่าจะทำให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข โดยไม่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายปราบปรามอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

 

สำหรับเด็กและเยาวชนก็เป็นอีกกลุ่มที่สำคัญ ที่ต้องเร่งให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องของศีล 5 เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ในการบรรจุหลักสูตรธรรมศึกษาไว้ในวิชาเรียนเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะใช้ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในปีนี้ ผอ.พศ.กล่าว

 

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์

17 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264