ยังไม่รู้เมื่อไหร่ ?

จะจัดงานออกพระเมรุสมเด็จพระสังฆราช

โฆษกมหาเถรระบุ

"ยังรอพระบรมราชโองการ"

แต่มิได้บอกว่าการเมืองเป็นเหตุหรือเปล่า ?

 

การเมืองไทย ชัตดาวน์หรือชัตยาว ถ้าลากยาวข้ามเดือนข้ามปีก็มีผลกระทบทุกภาคส่วนแน่ ที่เห็นๆ ก็คือ งานศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) กำหนดไว้ในวันที่ 9 มีนาคม 57 เพราะต้องจัดให้เสร็จก่อนงานออกพระเมรุของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งกำหนดการคร่าวๆ จะจัดในเดือนเมษายน แต่มิได้บอกว่าต้นเดือนหรือปลายเดือน ส่วนกลางเดือนคงจะจัดไม่ได้ เพราะเป็นเทศกาลสงกรานต์ คนจะหนีเที่ยวหมด เหนืออื่นใดก็คือ เหตุปัจจัยทางด้านการเมือง เพราะปัจจุบันไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม มีแต่รัฐบาลรักษาการ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ก็รักษาการ จะให้ทางสำนักพระราชวังจัดทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีอำนาจรัฐจัดการ งานก็คงไม่สมพระเกียรติ แต่งานใหญ่ระดับประเทศ จะวางงานกันแค่ 2-3 วันมันคงเป็นไปได้ยาก แม้ว่ารัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการจัดงานไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เมื่อยังไม่มีหมายกำหนดการชัดเจน ก็ยังคงทำอะไรไม่ได้อยู่ดี เพราะจู่ๆ จะไปสั่งข้าวของมากองไว้เต็มวัดก็ใช่ที่ แต่นี่ก็กลางเดือนมกราคมแล้ว เหลืออีกเพียง 2 เดือนก็ถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ ถ้าจัดไม่ทันจะทำอย่างไร ถ้า..ไม่เลื่อนออกไป

 

 

 

 

รอโปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงสมเด็จพระสังฆราช


 

พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะโฆษกมส. กล่าวว่า ที่ประชุมมส. เมื่อเร็วๆนี้ได้เห็นชอบให้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งยังอยู่ในระหว่างรอโปรดเกล้าฯ วันในการจัดงาน ทางมส.จะจัดพิมพ์หนังสือ ชินมหานิทาน ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

 

"ส่วนงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่จะมีขึ้นในวันนที่ 9 มี.ค. ทางมส.จะจัดพิมพ์หนังสือ สมันตปาสาทิกา คือคัมภีร์...ที่อธิบายขยายความ โดยทางมส.จะเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวอย่างละ 5,000 เล่ม เพื่อแจกให้กับผู้ที่เข้าไปร่วมงาน อย่างไรก็ตามหากผู้ใดมีจิตศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวด้วยก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ"โฆษกมส. กล่าว

 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ที่มา : มติชน

15 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264