วัดนวมินทร์เดินหน้า

สู่..ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย ปี 57

 

 


 

 

 

ข่าวจากวัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาจูเสตต์ สหรัฐอเมริกา รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา มีพิธีแต่งตั้งพระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล น.ธ.เอก ป.ธ.5 หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เป็นพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ฐานานุกรมในพระพรหมวชิรญาณ รองสมเด็จพระราชาคณะ โดยพระพรหมวชิรญาณ ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบด้วยตัวเอง

 

ทั้งนี้ มีนายรัศมี จิตต์ธรรม กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และแขกสำคัญ มีว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น

 

ในส่วนของคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธีนั้น มี พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส เป็นประธาน พร้อมด้วย

 

พระวิเทศธรรมกวี (ประเสริฐ กวิสฺสโร) วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

พระวรญาณวิเทศ (พยอม กิตฺติโสภโณ) วัดธัมมาราม นครชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์

 

พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ) วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

พระวิเทศวิสุทธิคุณ (สมัคร สมคฺโค) วัดปากน้ำอเมริกา เมือง  รัฐโอไฮโอ้ รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

พระมหาประดิษฐ์ ญาณกิตติ วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค รัฐนิวยอร์ค

 

พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต) วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี่ เมืองแฟนวูด รัฐนิวเจอร์ซี่

 

เป็นต้น

 

และอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในงานด้วย

 

เมื่อเสร็จพิธีมอบตราตั้งและพัดยศพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณแล้ว พระพรหมวชิรญาณ ได้นิมนต์กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย เข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฉลองวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติและงานประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการซึ่งหมดวาระลงอีกด้วย โดยกำหนดไว้คร่าวๆ ในวันที่ 13-14-15 มิถุนายน 2557

 

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 เป็นงานประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 38/2557

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เป็นวันเปิดวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ

 

โดยทางคณะกรรมการได้ทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จทรงเปิดวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ

 

ภายในงานยังมีกิจกรรมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นครั้งแรกของวัดอีกด้วย โดยคาดว่าจะมีพระธรรมทูตเข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต่ำกว่า 300 รูป

 

 

 


 

สมเด็จพระนวมินทรศาสนา (หลวงพ่ออู่ทอง)

ประดิษฐานในห้องโถงใหญ่วัดนวมินทรราชูทิศ

 

 

พัดพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

 

 

 

 

พระพรหมวชิรญาณ

(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม

ประธานกรรมการอำนวยการวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน

 

 

 

 

พระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล ป.ธ.5 น.ธ.เอก M.A.

หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน

 

 

 

ศาสนทายาทในสหรัฐอเมริกาของพระพรหมวชิรญาณ

 

 

 

 

กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

พณฯรัศมี จิตต์ธรรม

กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

 

พระราชพุทธิวิเทศ

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

 

 

 

กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์

 

 

 

จึงตั้งให้ พระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล น.ธ.เอก ป.ธ.5 หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เป็น..พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

 

 
 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

9 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264