เมาไม่ขับชิดซ้าย !

พระไทยไม่เมาแล้วขับก็จับสึก

 

 

สมเด็จวัดปากน้ำออกกฎเหล็ก

"ห้ามพระสงฆ์หนเหนือขับรถทุกชนิด"

ว่าไม่ฟัง จับได้ ไล่ทัน จะลงโทษ หนักสุดถึงจับถอดผ้าเหลือง

 

อา..การพระศาสนานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เห็นจะเกิดการอภิวัฒน์ไปในทางที่เจริญขึ้นอย่างแท้จริง เพราะแค่ขับรถ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ท่านก็ประกาศจะจับสึกแล้ว ก็เข้าใจว่าสมเด็จฯวัดปากน้ำท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เมื่อได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็อยากจะทำเป็นตัวอย่าง ว่าในภาคการปกครองของท่านต้องเรียบร้อย ว่าแต่จะออกกฎคุมเฉพาะพระภาคเหนือเท่านั้นหรือครับ พระภาคอื่นๆ ขับได้ไม่ผิดใช่ไหม แล้วทำไมต้องเป็นเฉพาะพระภาคเหนือด้วยล่ะครับที่ขับแล้วผิด พระธรรมวินัยนี้มียกเว้นเป็นภาคๆ ด้วยหรือ เพราะถ้าไม่ออกกฎให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ก็จะมิกลายเป็นสองมาตรฐานไปหรือครับ หลวงพ่อ ?

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 


 

 

 

 

ห้ามพระเหนือขับรถ

 

 

วันนี้ (8 ม.ค.) ที่ห้องประชุมพระสังฆาธิการวัดปากน้ำ ภาษีเจริญสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือครั้งที่1/2557โดยมีเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการเข้าร่วมประชุมจำนวน83รูป

 

พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงและเจ้าคณะภาค5เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่

 

1.การพิจารณาออกร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากปัจจุบันจะมีพระภิกษุบางรูปขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยนต์สัญจรไปมาบนทางหลวงหรือในที่ชุมชน ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม สร้างความไม่สบายใจให้แก่พุทธศาสนิกชน และยังขัดต่อสมณสารูปของพระสงฆ์โดยทั่วไปโดยคณะสงฆ์หนเหนือยังได้ออกระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือว่าด้วยการห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ขึ้นด้วยเพื่อให้พระสงฆ์ในพื้นที่หนเหนือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

 

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ระเบียบดังกล่าวจะมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่การตักเตือนตามระดับชั้นการปกครองตั้งแต่เจ้าคณะตำบล อำเภอ และจังหวัดหากมีการกระทำผิดซ้ำซากก็จะมีบทโทษสูงสุดเช่นการภาคทัณฑ์ ห้ามทำเรื่องเสนอเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเวลา 3 ปีการพิจารณาความดีความชอบต่างๆในสายการปกครองต่างๆ หรือหากกระทำซ้ำซากจนไม่สามารถตักเตือนได้ ก็อาจจะลงโทษจนถึงขั้นขับจากวัด หรือให้ขาดจากความเป็นพระเป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของโทษนั้น ที่ประชุมจะมีการหารือเพื่อกำหนดความชัดเจนอีกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศใช้ประกาศและระเบียบดังกล่าว

 

"สำหรับเรื่องที่ 2 จะเป็นการขอความร่วมมือไม่ให้พระภิกษุโบกรถขอโดยสารรถยนต์ของประชาชนผู้สัญจรไปมาผ่านบนทางหลวง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสร้างความรำคาญให้แก่เจ้าของรถซึ่งบ่อยครั้งเมื่อประชาชนเห็นว่าพระภิกษุโบกรถก็จะให้โดยสารไปด้วยขณะที่พระบางรูปจะใช้โอกาสนี้ให้ประชาชนไปส่งตามที่ต่างๆ และยังขอปัจจัยอ้างเป็นค่ารถอีกด้วยในขณะเดียวกันก็ยังมีมิจฉาชีพอาจใช้ช่องทางปลอมเป็นพระสงฆ์ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งจะส่งผลเสียต่อพระพุทธศาสนา ที่ประชุมจึงมีมติขอความร่วมมือคณะสงฆ์หนเหนือมิให้พระสงฆ์โบกรถประชาชนเพื่อเป็นการปิดกั้นหนทางการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุ" พระพรหมโมลี กล่าว

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์

9 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264