ชงเอง-ฉันเอง !

รอยิ่งลักษณ์ไม่ไหว

 

มหาเถรลงมติตั้งสมเด็จวัดปากน้ำ

ขึ้นเป็น "ผู้ปฏิบัติหน้าที่" สังฆราช

 

 

 

 

หลังรอ "ยิ่งลักษณ์" ประกาศนามผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชข้ามปี แต่สุดท้ายก็เก้อ เพราะยิ่งลักษณ์หมดอำนาจ ไม่อาจตั้งใครได้อีก จนกระทั่งปีใหม่ มหาเถรสมาคมจึงเปิดการประชุมวาระพิเศษ "แต่งตั้งตนเองเป็นปฏิบัติหน้าที่สังฆราช" จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้แล้วล่ะฮ่ะ เพราะว่าในประเทศนี้ก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกอยู่แล้ว กฎหมายหรือกฎหมู่มันอยู่ระดับเดียวกัน

 

อา..วันนี้ มหาเถรสมาคมกลายเป็นสมาคมปกครองคณะสงฆ์ไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว ไม่ต้องรอพระบรมราชโองการ ไม่ต้องรอการประกาศนามจากสำนักนายกรัฐมนตรี แต่มีอำนาจในการลงมติตั้งตนเองเป็นปฏิบัติหน้าที่สังฆราชได้ เพราะใน พรบ.คณะสงฆ์ไทย ไม่มีข้อความใดที่ระบุว่า "ต้องมีพระบรมราชโองการ หรือประกาศนามจากสำนักนายกรัฐมนตรีก่อน" ดังนายนพรัตน์เคยอ้างไว้ ต่อไปถ้ารัฐบาลใหม่ไม่ยอมเสนอใครเป็นสังฆราช มหาเถรสมาคมก็อาจจะใช้วิธีเดียวกัน คือลงมติตั้งสังฆราชเองเสียเลย ก็ดีฮะ พระพุทธศาสนาจะได้ไม่ถูกครอบงำจากทางการเมือง แต่อาจจะถูกครอบงำจาก "ธรรมกาย" ก็ไม่รู้สิ จริงไหมครับ ท่านเจ้าคุณเอื้อน อิอิ !

 

 

 

 

22 ธันวา 56 ลงนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตั้งเจ้าอาวาสวัดสระเกศไปก่อน แล้วค่อยลงสัตยาบันทีหลัง รับไปก่อนก็แล้วกันนะท่านเจ้าคุณเหนาะ เพราะถ้าไม่มีใครประท้วงก็ถือว่าใช้ได้ เชื่อหลวงพ่อเถอะ

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอให้สัตยาบันว่า..ที่ได้ทำไปก่อนหน้านั้น ถูกต้อง

 

 

 

 

 

สมเด็จวัดปากน้ำรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช

 

'สมเด็จวัดปากน้ำ' ให้สัตยาบันต่อที่ประชุม มส. รับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอย่างเป็นทางการแล้ว มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ในฐานะโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยภายหลังการประชุม มส.นัดพิเศษ ว่า การประชุมหารือเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้กล่าวสัตยาบันในการประชุม ในการดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งที่ประชุม มส.ก็อนุโมทนา พร้อมทั้งรับทราบการเข้ารับตำแหน่งของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม เป็นต้นมา ส่งผลให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้สิ้นสุดลงไปด้วย ส่งผลให้การสั่งการโดยประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือการออกพระบัญชาต่างๆ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น พศ. จึงเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยแจ้งต่อคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่า คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้สิ้นสุดลงแล้ว

 

นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า เรื่องที่ 2 พศ.ได้แจ้งชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุด คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการ มส. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามมาตรา 10 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ให้สัตยาบันว่า การออกพระบัญชา คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ว่า มีผลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งการใช้ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หนังสือกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว ถือว่ากระบวนการตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตามกฎหมาย และเมื่อเร็วๆ นี้ จากการเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ได้มีมติตั้งคณะกรรมการอำนวยการงานพระราชทานเพลิงพระศพขึ้นมา 1 ชุด พร้อมวางแผนงานเตรียมการในเบื้องต้น ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะมีการอัญเชิญพระศพ โดยซ่อมราชรถ พร้อมทั้งจะขอกำลังทหารมาร่วมขบวนพระอิสริยยศ ขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงลานพลับพลา บริเวณเมรุหลวงพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส อีกทั้งจะมีการสร้างศาลารองรับพระภิกษุสงฆ์ที่คาดว่าจะมีเป็นจำนวนมากด้วย" นายนพรัตน์กล่าว

 

 

 

ที่มา : คมชัดลึก

4 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264