ผิดสายหรือเปล่า ?

ดร.ชาตรีควงมาสเตอร์จีนเข้า มมร.

แจกทุนการศึกษา-ถ่ายภาพโชว์

ไม่เกรงใจครูบาอาจารย์ใน มจร. บ้างเลย

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ศ.ดร.พระชาตรี เหมพนฺโธ พระธรรมทูตในต่างประเทศ วัดพุทธวิหาร ประเทศรัสเซีย ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก พร้อมด้วยผู้แทนของ MASTER SHI DA YUAN เข้ามอบถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้เห็นแล้วก็คงภูมิใจ เพราะดร.ชาตรีนั้น เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ มจร. ขนานแท้ ไต่เต้ามาตั้งแต่บาลีเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีก็จบ "พธ.บ." เคยเป็นถึงประธานนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มจร. อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็ผ่าน "มจร." พอไปได้ดิบได้ดีที่รัสเซียแล้ว วันนี้กลับเข้าไปร่วมงาน "มมร." ก็เลยไม่รู้ว่าทาง "มจร." มีปัญหาอะไรกับ "ดร.ชาตรี" หรือเปล่า เพราะถ้าไม่มี ชาตรีไปทำไม มมร. ?

 

เรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะฮะ เพราะ ดร.ชาตรีนั้น ถือว่าเป็นพระหนุ่มในสายมหานิกายที่มาแรง ยิ่งสายรัสเซียยิ่งหายาก สายอเมริกานั้นเยอะจนคนเบื่อหน้าแล้ว ดร.ชาตรี เมื่อเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ก็ได้รับเลือกให้เป็น "หัวหน้ารุ่นที่ 12/2549" ดร.ชาตรีต้องตอบคำถามว่า ทำงานแบบนี้ จะให้ศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่ มจร. และพระธรรมทูตรูปอื่นเขาเข้าใจบทบาทของท่านอย่างไร ในเมื่อมันคนละสาย ?

 

 

 

 

ดร.ชาตรี อิน มมร.

 

 

 

 

 

 

MASTER SHI DA YUAN ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้แด่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะ ศ.ดร.พระชาตรี เหมพนฺโธ เหมพัน พระธรรมทูตในต่างประเทศ วัดพุทธวิหาร ประเทศรัสเซีย ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเซ็นปีเตอร์สเบิร์ก พร้อมด้วยผู้แทนของ MASTER SHI DA YUAN ผู้มอบทุนการศึกษาให้แด่นักศึกษา(บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ในการนี้ พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/คณะนักศึกษา(บรรพชิต/คฤหัสถ์)คณาจารย์นายถนอม  บุตรเรือง ที่ปรึกษาอธิการบดีกล่าวต้อนรับและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

 

 

ที่มา : มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)

22 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264