ปรับมาตรการ  !

รักษาความปลอดภัยพระใต้บิณฑบาต

 

 

 

 

ศอ.บต. จัด 3 มาตรการ ดูความปลอดภัยพระสงฆ์ชายแดนใต้ - เยียวยาครอบครัวภิกษุมรณภาพ

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  หลังจากที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงกับพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางเป็น 3 มาตรการ ประกอบด้วย การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหารไปดูแลพระภิกษุที่เดินทางออกบิณฑบาตในพื้นที่เสี่ยง ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครรักษาดินแดน กำหนดผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงและเป็นกำลังเสริมดูแลพระภิกษุร่วมกับทหาร และปรับเส้นทางการออกบิณฑบาตในเขตชุมชนให้เหลือเส้นทางน้อยลง โดยขอความร่วมมือประชาชนไปทำบุญที่วัดเพื่อลดความเสี่ยงการลอบทำร้ายตามเส้นทางต่างๆ  นอกจากนี้  ศอ.บต.ยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลด้านการเยียวยาให้ความช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยพุทธให้มีศรัทธาและร่วมประกอบศาสนกิจในฐานะพุทธศาสนิกชนต่อไป

 

 

 

ที่มา : มติชน

21 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264