สองมาตรฐาน !

 

สมเด็จพระวันรัตตีความคำสั่งตัวเอง

"เปลี่ยนสีแค่พระบ้าน ส่วนพระป่าไม่ต้อง"

 

 

อา..แบบนี้เขาเรียกว่า "เปลี่ยนแต่เสื้อ ไม่เปลี่ยนกางเกง" นะฮะ คณะธรรมยุตจะกลายเป็น "นิกาย 2 สี" ก็ในคราวนี้ รู้ทั้งรู้ว่า ถึงสั่งเขาก็ไม่ทำตาม ดังนั้น เมื่อสั่งออกไปแล้วยกเลิกไม่ได้ ก็ต้องแถออกทางนี้แหละครับ แบบสั่งขี้มูกด้วยจมูกรูเดียว อีกรูหนึ่งปล่อยให้มันตันเข้าไว้ นี่แหละคือ "สาลิกาลิ้นทอง" ของจริง ที่พระนักการเมืองถนัด ถามว่า ถ้าหมายความอย่างนี้ ก็ทำไมไม่ทำคำสั่งให้ "ชัดเจน" เสียแต่แรกล่ะครับ ในคำสั่งนั้นมิได้แยกว่าพระป่าหรือพระบ้าน แต่ได้ตีขลุมว่า "พระภิกษุสามเณรคณะธรรมยุต" เมื่อออกคำสั่งครอบจักรวาลแบบนี้ แล้วจะให้เขาเข้าใจอย่างไร นี่ถ้าพระสายวัดป่าไม่ออกมาต่อต้าน ก็ถือว่าให้เปลี่ยนทุกวัดใช่ไหมครับ เป็นใหญ่เป็นโตถึงระดับนี้ทำงานแบบนี้ได้อย่างไร ก็บอกแล้วไงว่า ความจริงเรื่องนี้น่ะทำได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้อง "ขอความเห็นชอบ" ให้พร้อมเพรียงเรียงหน้า ทั้งจากพระป่าและพระบ้าน มิใช่สั่งการให้เจ้าคณะใน "สายปกครอง" มาประชุมแล้วสั่งตูมลงไป ฝ่ายมหานิกายนั้นทำได้ เพราะมหานิกายไม่มีสายป่าสายบ้าน ส่วนธรรมยุตนั้นสายป่าเขาใหญ่กว่าสายบ้าน เพราะราชสำนักให้ความเคารพพระป่ามากกว่าพระบ้าน ดังนั้น จะเอาพระราชนิยมไปบังคับวัดป่าได้อย่างไร ทำอย่างนี้ราชสำนักก็เสียหายสิครับ ท่านเจ้าประคู๊ณ !

 

 

 

 

 

 

อ่านชัดๆ วัดป่าหรือวัดบ้าน ?

 

 

 

เปลี่ยนสีจีวรธรรมยุต เจ้าคณะระบุ "ไม่บังคับวัดป่า"

 

 

หลังจากมีประกาศคณะสงฆ์คณะธรรมยุตเรื่อง การครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม  โดยให้พระสงฆ์คณะธรรมยุตเปลี่ยนสีจีวรจาก สีกรัก เป็น สีพระราชนิยม ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากมีประกาศดังกล่าวออกไป เรื่องราวส่อแววที่จะบานปลายและเกิดความแตกแยกระหว่างพระสงฆ์คณะธรรมยุตฝ่ายคามวาสี (พระเมือง) กับพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี (พระป่า) เนื่องจากมีพระป่าบางกลุ่มออกมายืนกรานว่าจะยึดตามหลักครูบาอาจารย์ และจะไม่ยอมเปลี่ยนสีจีวร 

 

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว วันนี้ (18 ก.พ.) สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ประกาศดังกล่าวจะเน้นในส่วนของพระสงฆ์คามวาสี หรือพระที่อยู่ในเมือง ที่จะต้องครองจีวรไปในสีเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับกิจนิมนต์ต่างๆ เพราะที่ผ่านมาการรับกิจนิมนต์ของพระสงฆ์คณะธรรมยุตมีการครองจีวรคนละสีกัน ทำให้พุทธศาสนิกชนบางส่วนขาดศรัทธาในความเรียบร้อย ส่วนพระอรัญวาสีหรือพระสงฆ์ที่อยู่นอกเมือง หรือพระป่านั้น ได้มีหมายเหตุในประกาศดังกล่าวไว้แล้วว่า ยังให้ครองจีวรเช่นเดิม ตามแนวปฏิบัติของครูบาอาจารย์ แม้ว่าจะรับกิจนิมนต์เข้ามาในเมืองก็ไม่ต้องเปลี่ยนจีวรเป็นสีพระราชนิยม นอกจากจะได้รับกิจนิมนต์เข้าร่วมในงานพระราชพิธี  

               

สมเด็จพระวันรัต กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าการเปลี่ยนสีจีวรของคณะธรรมยุตเป็นสีพระราชนิยมเป็นเรื่องเกี่ยวการเมืองของคณะสงฆ์นั้น ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองในวงการคณะสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่อยากให้คิดไปเช่นนั้น เพราะการเปลี่ยนสีจีวรของคณะธรรมยุต เพื่อมุ่งเน้นถึงเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคณะธรรมยุตเท่านั้น    

 

ด้านนายวรเดช อมรวรพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีที่คณะสงฆ์คณะธรรมยุต ออกประกาศเปลี่ยนสีจีวรเป็นสีพระราชนิยมนั้น แม้ยอมรับว่าจะไม่ได้ขัดตามพระธรรมวินัย เนื่องจากมีการใช้สีตามที่ระบุไว้ในพระธรรมวินัย แต่เห็นว่าไม่ควรที่จะเป็นการออกประกาศในลักษณะของการบังคับกัน เพราะพระป่าส่วนใหญ่จะเป็นพระสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต และพระป่าจะนับถือและปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปบังคับ เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันขึ้นมาได้

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์

19 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264