เจ้าคุณเกษมเห็นด้วย !

กับคำสั่งให้พระธรรมยุตเปลี่ยนสีจีวรทั้งประเทศ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

อ๋อ เดี๋ยวนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาวัดกันที่สีนี่เอง แสดงว่าหลายพันปีที่ผ่านมา มีพระสงฆ์นุ่งห่มหลายสี แบบนี้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมฮะ แต่ก็ธรรมดาล่ะนะ เพราะว่าเจ้าคุณเกษมท่านเป็นรองเจ้าคณะภาค 16-17-18 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดราชา ถือว่าเป็นพระสังฆาธิการระดับสูง จึงต้อง "เห็นด้วย" กับมติดังกล่าว เพราะถ้าใครไม่เห็นด้วยก็แสดงว่า อยู่ด้วยกันไม่ได้ จะอยู่ด้วยก็ต้องร้องเพลงเดียวกันมันถึงจะถูก พูดหนับหนุนกันออกหน้าแบบนี้ "สมเด็จพระวันรัต" ชื่นใจเลย ออกบ่อยๆ หน่อย ตำแหน่งภาคว่างเมื่อไหร่ รับรองว่าเจ้าคุณเกษม "ได้เลื่อน" ชัวร์ !

 

 

 

 

 

พระอำมาตย์

พระเทพวิสุทธิกวี

(เกษม สญฺญโต ป.ธ.9 Ph.D.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)

 

 

 

ศูนยพิทักษ์พุทธศาสนา เชื่อสร้างความเป็นระเบียบพระภิกษุสายธรรมยุติ ปรับห่มจีวรสีพระราชนิยม

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สัญญโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณี สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติ ลงนามในคำสั่งประกาศคณะธรรมยุติ ให้พระภิกษุสามเณรครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม ว่า อาตมาเห็นด้วยกับการออกประกาศคณะธรรมยุตเพราะจะเป็นการจัดระเบียบการครองผ้าไตรจีวรให้ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาคณะสงฆ์ธรรมยุตมีการห่มจีวรหลายสี ทั้งจีวรสีกรักอ่อน สีกรักเข้ม และสีพระราชนิยม แต่หากประกาศนี้มีผลบังคับใช้ก็จะเหมือนกันหมด และที่สำคัญจะดูเป็นระเบียบด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมา เวลาที่คณะสงฆ์ธรรมยุตไปร่วมงานพระราชพิธีต่างๆ ก็ต้องห่มจีวรสีพระราชนิยม ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเปลี่ยนให้เป็นสีพระราชนิยมทั้งหมด ส่วนจะมีพระสงฆ์ธรรมยุตออกมาคัดค้านหรือไม่ อาตมามองว่าเป็นพระไม่ควรยึดติดในรส กลิ่น และสี อย่างไรก็ตาม สำหรับพระสายวัดป่าที่ห่มสีกรักนั้นยังสามารถห่มได้เหมือนเดิม แต่ถ้าพระรูปดังกล่าวเข้ามาในเมืองหรือว่าเป็นพระในเมืองเพื่อให้เป็นระเบียบก็ควรปฏิบัติในแบบเดียวกัน

 

 

 

ที่มา : มติชน

17 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264