เป็นเรื่อง !

พระกรรมฐานลั่น "ไม่เปลี่ยนสี" ตามสมเด็จวันรัต

อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนคนเดียว กรูไม่เปลี่ยน จะทำไม

หรือจะออกกฎแบบสมเด็จวัดปากน้ำห้ามพระขับรถ

ใครขับ-จับได้ ดองสมณศักดิ์ 3 ปี

อาแบบนี้เลยสิครับท่าน

 

 

 

นักวิชาการชี้ "คำสั่งเปลี่ยนสีของธรรมยุต เป็นแค่กลยุทธทางการเมือง ชิงพริบชิงเหลี่ยมกับมหานิกาย" โอ..เพิ่งรู้เหรอ เขารู้มาตั้งนานแล้วล่ะลุ๊ง ว่าพระธรรมยุตนั้นก็คือ "นักการเมืองในคราบผ้าเหลือง" ดีๆ นี่เอง ถึงบอกแล้วไงว่า ถ้ายังคิดแบบนักการเมืองอยู่ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไร มันก็ไม่ใช่วิถีของพระภิกษุในพุทธศาสนา ยิ่งอ้าง "พระราชนิยม" เหนือพระธรรมวินัยนิยม ยิ่งไม่เหมาะสม แหมเสียดายหลวงตาบัวไม่อยู่ ไม่งั้นสมเด็จพระวันรัตโดนด่าเละ !

 

 

 

 

นักการเมืองในคราบผ้าเหลือง

 

 

 

 

พระป่าฮึ่ม !

ไม่เปลี่ยนสีจีวรขอยึดตามอาจารย์

 

พระป่ายันไม่เปลี่ยนสีจีวร ยึดตามหลักปฏิบัติครูบาอาจารย์แต่โบราณ ส่วนคณะสงฆ์หนเหนือชิงประกาศให้พระสงฆ์ในสังกัดนุ่งห่มจีวรสีเดียวกันก่อนหน้า

 

จากการที่สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ลงนามในคำสั่ง ประกาศคณะธรรมยุต เรื่อง การครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม สนองพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มใช้ในวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคมนั้น

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์) วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ในฐานะเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต กล่าวว่า ได้รับทราบประกาศของคณะธรรมยุตแล้ว ซึ่พระสายวิปัสสนากรรมฐาน หรือสายพระป่า ยังคงยึดธรรมเนียมปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่มีมาแต่โบราณ ไม่เปลี่ยนสีครองจีวร ในส่วนของวัดบึงพลาญชัยก็ต้องดูกาลเทศะ โดยจะครองจีวรก็ต่อเมื่อมีพระราชพิธีหรือความเหมาะสม

 

"พระสายวิปัสสนากรรมฐานจะยึดพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใครบวชก่อนหลังจะเคารพกันที่พรรษา ถึงแม้จะมีสมณศักดิ์สูงก็ต้องไหว้พระที่พรรษามากกว่า ถึงแม้จะไม่มีสมณศักดิ์ก็ตาม ขณะที่การครองจีวรก็เช่นกัน จะยึดธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาจากรุ่นครูบาอาจารย์ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้หารือกับสมเด็จพระวันรัต ก่อนที่จะมีประกาศนี้ ถึงข้อปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งท่านก็ว่า ไม่ได้เป็นการบังคับ" พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์) กล่าว

 

ดร.สวัสดิ์ อโณทัย คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กล่าวว่า ในพระวินัยปิฎกระบุไว้ชัดเจนถึงสีจีวรว่า ใช้จากสีน้ำฝาดไม้แก่นขนุนย้อม แต่ในปัจจุบันจีวรทำในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้สีไม่ตรงกับสีที่บัญญัติไว้ในพระวินัยแท้จริง แต่ถ้าแบ่งพระสงฆ์จะมี 2 ลักษณะ คือ อรัญวาสี กับคามวาสี ในส่วนคามวาสีจะอยู่ในชุมชนอยู่กับชาวบ้านนุ่งห่มจะสะอาด จะนุ่งห่มจีวรสีเหลืองหรือสีทอง ส่วนอรัญวาสีจะใช้สีกรัก เพราะต้องนั่งใต้ต้นไม้ และเข้ากับธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายได้ด้วย เวลาไปนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนการที่คณะสงฆ์ธรรมยุตเปลี่ยนสีจีวรเป็นสีพระราชนิยมนั้น ทำได้ และก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาช่วงหนึ่งสมัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดบวรนิเวศวิหาร

 

คณบดีคณะปรัชญาฯ กล่าวต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้คณะสงฆ์ที่จะเข้าพระราชพิธีครองจีวรสีเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงได้มีมติมหาเถรสมาคมออกมาว่า เวลาพระสงฆ์ทั้ง 2 นิกายเข้าวังก็จะต้องครองจีวรสีพระราชนิยม เพื่อเป็นการสร้างความประนีประนอมระหว่างธรรมยุตและมหานิกาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประนีประนอมความต่างของสีจีวรแต่ละนิกาย ด้วยการสร้างความกลมกลืนในเวลาเข้าพระราชพิธีด้วยการครองจีวรสีเดียวกัน โดยพระองค์ไม่ได้ทรงมีการบังคับให้เปลี่ยน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเฟซบุ๊กของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศของคณะสงฆ์หนเหนือ เรื่อง การนุ่งห่มของพระภิกษุสามเณร โดยแจ้งให้เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดรับทราบ ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 โดยมีใจความว่า ด้วยมติที่ประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมธรรมกายคุณารมณ์ ชั้น 2 พระมหาเจดีย์พระมหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ให้พระภิกษุสามเณรในปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถือปฏิบัติตามกติกาสงฆ์หนเหนือ เรื่อง การนุ่งห่มเป็นแบบเดียวกัน โดยใช้ผ้าสีเหลืองทองทั้งภายในวัดและนอกวัดโดยสม่ำเสมอปรกติวิสัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบอย่างสำหรับประพฤติปฏิบัติยุติ เป็นระเบียบเดียวกันทั่วทั้งหนเหนือ อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวลงนามโดย พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอรับทราบ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายหลังจากมีประกาศคณะธรรมยุต เรื่อง การครองผ้าไตรจีวรสีพระราชนิยม สนองพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานาในวงการสงฆ์ รวมไปถึงเว็บไซต์ชื่อดังลิตเติลบุดด้าได้นำประเด็นดังกล่าวมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วย

 

 

 

ที่มา : คมชัดลึก

17 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264