ผ่านรอบแรก !

มจร.ประกาศ "ว่าที่" พระธรรมทูต รุ่น 20

 

  

 

ที่มา : มจร.

15 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264