อ้าซ่า !

ธัมมชโยสั่งล้างสภาธรรมกายสากล

รองรับ "รางวัล" ผู้นำพุทธโลก

 

กำหนดการ  "บ่ายวันที่ 14" กุมภาพันธ์ 57

ก่อนพิธีมอบรางวัลที่พุทธมณฑลตั้ง 1 วัน

 

 

ถามว่าทำได้ไง ก็ตอบว่า ทำไมจะทำไม่ได้ ก็มันรางวัลของฉัน คนทำก็ลูกศิษย์ของฉัน จะถวายเมื่อไหร่ใครจะทำไม ยัดพระ-โยมวัดธรรมกายเข้าไปหลายโหลก็ทำมาแล้ว แล้วแค่ "รับก่อนเพื่อน" แค่นี้ ทำไมจะทำไม่ได้ นะจ๊ะ นะจ๊ะ

 

 

 

 

 

รับแล้วจ๊ะ

รับก่อนเพื่อนเยย..

 

 

 

รางวัลเดียวกัน แต่คนละเวลา

 

 

กำหนดการมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก

โดย..สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ณ พุทธมณฑล นครปฐม

กำหนดการถวายรางวัลผู้นำพุทธโลก

แด่..พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เวลาบ่าย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เวลาบ่าย

 

 

 

กำหนดการวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ณ สภาธรรมกายสากล / มหาธรรมกายเจดีย์

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

ภาคเช้า

ตักบาตร บริเวณลานธรรม ฝั่งทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์

 • 06.00 น. พระภิกษุ สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี

 • 06.40 น. เริ่มพิธีตักบาตร

 • พิธีกรนำอาราธนาศีลห้า / ประธานสงฆ์ ให้ศีล

 • ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • พระภิกษุ สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต

 • 08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร

ภาคสาย

ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีกล่าวคำถวายทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง / พิธีกล่าวคำถวายดวงประทีป / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 08.30 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า

 • 09.30 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

 • ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ / นำบูชาข้าวพระ

 • 11.00 น. ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 • ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายดวงประทีป

 • ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคบ่าย

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 / พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 8

 • 13.00 น. พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน, โล่เกียรติยศทางก้าวหน้า และโล่วัชรเกียรติยศ

 • 13.30 น. พระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

 • ประธานสงฆ์จุดเทียน ธูป / นำบูชาพระรัตนตรัย

 • ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานที่มาของพิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ World-PEC ต่างประเทศ ครั้งที่ 8 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 • พระราชภาวนาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ มอบโล่พระราชทานฯ, โล่รางวัลทางก้าวหน้าครั้งที่ 32

 • พระราชภาวนาจารย์ มอบโล่วัชรเกียรติยศ World-PEC ต่างประเทศแก่ผู้ได้รับรางวัล

 • 14.50 น. เสร็จพิธี

พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัย โอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ / พิธีถวายโล่รางวัลผู้นำพุทธศาสนาโลก จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แด่ พระเทพญาณมหามุนี

 • 15.00 น. ผู้แทนคณะผู้จัดงานกล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
 • ผู้แทนคณะผู้จัดงานถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล
 • 15.40 น. เสร็จพิธี

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

 • 15.45 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

 • ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ / กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย

 • 16.30 น. เสร็จพิธี

ภาคค่ำ

พิธีเวียนประทักษิณ / จุดมาฆประทีป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

 • 17.50 น. คณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี

 • 18.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

 • ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย / นำสั่งสมาธิ

 • ประกอบพิธีจุดมาฆประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

 • ประธานสงฆ์นำกล่าวอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย

 • 20.00 น. เสร็จพิธีภาคค่ำ

หมายเหตุ: กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

 

 

 

 

ที่มา : DMC.TV

15 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264