พระสงฆ์หนเหนือเฮ !

สมเด็จวัดปากน้ำ "อนุญาต" ให้ขับรถยนต์ได้

เพียงแต่..ต้องไม่ขับชนคนตายและอย่าให้จับได้

เท่านั้นเอง

 

 

โถ..แค่นี้ก็คุยโขมงว่าเป็นยันต์กันผีดีที่สุด

ปล่อยผีละสิไม่ว่า

 

ถามว่า แล้วอีแบบนี้จะห้ามไม่ให้พระสงฆ์ขับรถได้ยังไงฮะ ในเมื่อมันไม่มีอะไรเป็นมาตรการกำราบปราบปราม เพราะถ้าไม่ขับรถชนคนตายและไม่ถูกตำรวจจับ ก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน หนำซ้ำ น่าจะระบุความผิดในทางปกครองให้สูงสุด เช่น ปลดจากตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือพระสังฆาธิการทุกระดับที่ดำรงอยู่ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างก็ไม่ยอมทำ โน่น ไพล่ไปยืดเวลาเลื่อนสมณศักดิ์ออกไปแค่ 1-3 ปี ทำยังกะว่าพระที่อยากขับรถน่ะกลัวไม่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ยังงั้นแหละ ย่าลืมนะครับว่า การเลื่อนสมณศักดิ์นั้นเป็นรางวัลหรือปูนบำเหน็จ มิใช่การลงโทษแต่อย่างใด ก็เลยไม่เข้าใจว่าท่านจะลงโทษ หรือท่านจะไม่ให้รางวัลกันแน่ และนี่แหละคือ "ใบอนุญาต" หรือ "ใบขับขี่" ใบแรก ของพระสงฆ์ไทย ที่ออกโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อไปนี้ พระเณรทั่วประเทศไทยก็จะเห็นว่า ถ้าไม่กลัวถูกดองเรื่องสมณศักดิ์ก็ขับรถได้ มิได้ผิดกฎหมาย เพียงแต่ฝ่าฝืนระเบียบเล็กๆ น้อยๆ หรืออย่างมากก็ไม่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เท่านั้นเอง ขอบพระคุณครับหลวงพ่อ

 

 

 

 

 

 

พระพรหมโมลี

(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะภาค 5

มันสมองของวัดปากน้ำในปัจจุบัน

 

 

 

 

เจ้าคณะภาค 5 ชงกฎห้ามพระ-เณรขับรถ ฝ่าฝืนระงับตำแหน่ง-สมณศักดิ์ 3 ปี

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเจ้าคณะภาค 5 (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก) ฝ่ายมหานิกาย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมพระสังฆาธิการ (พระชั้นผู้ใหญ่) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือ เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือว่าด้วยการห้ามพระภิกษุสามเณร ขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ พ.ศ.2557 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1), (2), (5) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือนั้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ประชุมเพื่อปรับรายละเอียดเล็กน้อย โดยปรับลดการลงโทษในกรณีที่พระสังฆาธิการขับรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ และมีผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากเดิมที่ไม่ให้เสนอขอสมณศักดิ์เป็นเวลา 5 ปี ปรับเป็น 3 ปี หลังจากนี้จะเสนอร่างประกาศดังกล่าวให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พิจารณาประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และมีผลบังคับใช้ในทันทีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ ห้ามพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนน หรือที่สาธารณะ ยกเว้นการทำงานในวัด แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าอาวาส หากพระภิกษุสามเณรละเมิด ให้เจ้าอาวาสว่ากล่าวตักเตือน หากยังทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่ 2 และ 3 ให้ลงโทษตามสมควร และรายงานความผิดไปยังเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับ หากผู้ที่กระทำความผิดเป็นพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไป เมื่อว่ากล่าวตักเตือนแล้ว 3 ครั้ง ยังกระทำความผิดอีก จะถูกลงโทษโดยระงับการขอตำแหน่ง และสมณศักดิ์ ตั้งแต่ 1-3 ปี

 

 

 

 

ที่มา : มติชน

9 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264