สู้สู้ !

 

กลุ่มสตรีรวมตัวเปิดเฟสบุ๊ค

ระดมเสียง "สู้" มหาเถรสมาคม

กรณี "ห้ามบวชภิกษุณี" ในไทย

 

อา..ก็ไม่ทราบว่า ต้องการซักกี่ล้านเสียง ถึงจะเถียงมหาเถรสมาคมได้ และคิดหรือว่ามหาเถรสมาคมจะฟัง ขนาดพระเณรด้วยกันยังไม่มีสิทธิ์รับรู้เลยว่า "มหาเถรสมาคมเป็นใคร" มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมพระพวกนี้ได้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม มีอำนาจในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ไทย โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เช่นล่าสุด สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ก็นำเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้เจ้าคุณสุชาติ วัดปากน้ำ เข้าไปเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม แทนตำแหน่งของวัดไตรมิตร ที่ว่างลง กรรมการมหาเถรสมาคมก็ "อนุโมทนา" แปลว่า เรียบร้อยโรงเรียนวัดปากน้ำ แล้วถามว่า บรรดาพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศไทยกว่า 300,000 รูป มีใครรู้เรื่องมั่ง มันก็อีหรอบเดียวกัน ดังนั้น บรรดาท่านผู้หญิงทั้งหลายก็อย่าหวังเลยว่ามหาเถรสมาคมจะเมตตา

 

ถามง่ายๆ ว่า ระหว่างมหาเถรสมาคม "ไม่ห้าม" กรณีจะไปบวชจากที่อื่นมาเผยแผ่ศาสนาในเมืองไทย กับการได้รับสิทธิบวชแล้ว "เข้าไปอยู่กับมหาเถร" แต่ไร้สิทธิ์ไร้เสียง เหมือนพระเณรทั่วไทยในเวลานี้ คุณสุภาพสตรีอยากจะอยู่แบบไหน ในกรงหรือนอกกรง ?

 

แต่พูดก็พูดเถอะนะ คุณสุภาพสตรีทั้งหลาย ไหนๆ ก็ไปเอาพระอุปัชฌาย์มาจากศรีลังกาอยู่แล้ว จะมาสู้มหาเถรสมาคมไปทำไมแค่เรื่องบวชในเมืองไทย ก็ท่านบอกแล้วว่า "บวชที่อื่นไม่ห้าม แต่ห้ามมาบวชทีนี่" แล้วทีนี้ เงินทองก็มี ภาคีก็มากมาย สมาชิกอีกเป็นแสนเป็นล้าน ไปซื้อที่ดินทำวัดที่พุทธคยาเหมือนแม่ชีบงกชไม่ดีกว่าหรือ เอาให้ใหญ่เหมือนวัดไทยพุทธคยาไปเลย ทีนี้อยากจะบวชเมื่อไหร่ยังไง หรือจะเอาใครไปเป็นอุปัชฌาย์ ก็นิมนต์ไปทำพิธีที่พุทธคยา โฆษณาให้ดังระเบิดเลยว่า "บวชภิกษุณีในแดนพุทธภูมิ" รับรองว่าคนสมัครตรึม เสียแค่ใช้จ่ายคนละไม่กี่หมื่น ได้ทั้งบวชทั้งเที่ยว เป็นบุญสองชั้น บวชแล้วจะอยู่อินเดีย จะกลับมาไทยหรือจะไปศรีลังกา ก็ว่ากันไป สมัยนี้มันไร้พรมแดน ดีกว่าลักบวชที่ "เกาะยอ" เยอะ นี่เล่นเอาสังฆราชศรีลังกามาบวชในไทย โดยไม่บอกสังฆราชไทย เป็นใครมันก็ต้องเสียความรู้สึกเป็นธรรมดา ถ้าจะให้คนอื่นเขาเข้าไปทำพิธีในวัดของพวกคุณโดยที่คุณไม่รู้มั่ง ถามว่ายอมหรือไม่ ? นะ เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อเข้าชมเฟสบุ๊คภิกษุณีธัมมนันทา

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
20 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264